ماشین آلات کارتن سازی
بانک اطلاعات

نام شرکتsort دسته بندیsort موقعیتsort قیمتsort انقضاsort نمایش داده شدهsort
شرکت ماشینهای بسته بندی اصفهان

شرکت ماشینهای بسته بندی اصفهان

ماشین آلات کارتن سازیاصفهان---۱۴۱۲-۰۶-۲۸ ۱۳:۰۳:۰۰0
توان ماشین پویا

توان ماشین پویا

ماشین آلات کارتن سازیتهران---۱۴۱۲-۰۵-۱۹ ۱۴:۲۲:۰۰10
نماینده رسمی شرکت HRBدرایران

نماینده رسمی شرکت HRBدرایران

ماشین آلات کارتن سازیتهران---۱۴۱۲-۰۵-۰۷ ۱۲:۴۰:۰۰28

ماشین آلات کارتن سازیتهران---۱۴۱۲-۰۵-۰۵ ۱۳:۱۰:۰۰18

ماشین آلات کارتن سازیتهران---۱۴۱۲-۰۴-۲۰ ۱۳:۴۳:۰۰23
صنایع ماشین سازی اس دی پک

صنایع ماشین سازی اس دی پک

ماشین آلات کارتن سازیتهران---۱۴۱۲-۰۴-۱۱ ۱۳:۳۳:۰۰34
ماهان سلولز پارس

ماهان سلولز پارس

ماشین آلات کارتن سازییزد---۱۴۱۲-۰۴-۰۸ ۱۴:۳۹:۰۰27
شای پک بازرگانی کیهان

شای پک بازرگانی کیهان

ماشین آلات کارتن سازیتهران---۱۴۱۱-۰۹-۰۷ ۱۴:۳۷:۰۰245
گروه صنعتی آدا کارنو

گروه صنعتی آدا کارنو

ماشین آلات کارتن سازیتهران---۱۴۱۱-۰۹-۰۷ ۱۴:۲۴:۰۰126
نوین صنعت البرز

نوین صنعت البرز

ماشین آلات کارتن سازیتهران---انقضا نامحدود100
نگین ماشین

نگین ماشین

ماشین آلات کارتن سازیاصفهان---۱۴۱۱-۰۵-۱۰ ۱۰:۳۳:۰۰141
دیاپک

دیاپک

ماشین آلات کارتن سازیقم---۱۴۱۱-۰۵-۱۰ ۱۰:۲۵:۰۰111