لوله نبشی و مقوایی
بانک اطلاعات

نام شرکتsort دسته بندیsort موقعیتsort قیمتsort انقضاsort نمایش داده شدهsort
شرکت کاردو کارتن بوکان

شرکت کاردو کارتن بوکان

لوله نبشی و مقواییآذربایجان غربی---۱۴۱۲-۰۶-۲۸ ۱۲:۴۷:۰۰0
شرکت بشکه مقوایی ماهور

شرکت بشکه مقوایی ماهور

لوله نبشی و مقواییتهران---۱۴۱۲-۰۶-۱۱ ۱۳:۳۷:۰۰7
پویاطاب میهن

پویاطاب میهن

لوله نبشی و مقواییاصفهان---انقضا نامحدود245
صنایع بسته بندی پارس کیمیا سلولز

صنایع بسته بندی پارس کیمیا سلولز

لوله نبشی و مقوایییزد---۱۴۱۰-۱۲-۱۴ ۱۵:۰۵:۰۰745
صنایع تولیدی آذران بویین

صنایع تولیدی آذران بویین

لوله نبشی و مقواییآذربایجان شرقی---۱۴۱۰-۱۲-۱۴ ۱۵:۰۳:۰۰183
لوله مقوایی لوکا

لوله مقوایی لوکا

لوله نبشی و مقواییخراسان رضوی---۱۴۱۰-۱۲-۱۴ ۱۵:۰۲:۰۰262
آذر بن نسوز

آذر بن نسوز

لوله نبشی و مقواییاصفهان---۱۴۱۰-۱۲-۱۴ ۱۴:۵۹:۰۰153
مهروا لوله

مهروا لوله

لوله نبشی و مقواییاصفهان---۱۴۱۰-۱۲-۱۴ ۱۴:۵۸:۰۰153
لوله مقوایی پارسا بوبین

لوله مقوایی پارسا بوبین

لوله نبشی و مقواییاصفهان---۱۴۱۰-۱۲-۰۵ ۱۲:۵۰:۰۰216
هستی بوبین کار

هستی بوبین کار

لوله نبشی و مقواییآذربایجان شرقی---۱۴۱۰-۱۲-۰۵ ۱۲:۴۶:۰۰138
گلبرگ

گلبرگ

لوله نبشی و مقواییاصفهان---۱۴۱۰-۱۲-۰۵ ۱۲:۴۳:۰۰154
رهسام بوئین

رهسام بوئین

لوله نبشی و مقواییآذربایجان شرقی---۱۴۱۰-۱۲-۰۵ ۱۲:۴۱:۰۰149