جستجو در بانک اطلاعات

بانک اطلاعات

صنایع سلولزی رویش
کارخانه: صنایع سلولزی رویش
استان: سمنان
ورق کارتن کرج
کارخانه: ورق کارتن کرج
استان: کرج
اوین پک
کارخانه: اوین پک
استان: کرج
ارمغان نگین اریا
کارخانه: ارمغان نگین اریا
استان: قزوین
کوشا کارتن صبا
کارخانه: کوشا کارتن صبا
استان: تهران
کارتن سازی پارس ایران
کارخانه: کارتن پارس ایران
پوشش گستر کاغذین
کارخانه: پوشش گستر کاغذین
استان: تهران
شرکت پارس نگار شفق
کارخانه: شرکت پارس نگار شفق
استان: تهران
شرکت روناس
کارخانه: شرکت روناس
استان: تهران
شرکت بهروفران
کارخانه: شرکت بهروفران
استان: تهران
نگین ماشین
کارخانه: ماشین سازی نگین ماشین
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: جناب آقای مهندس حسینی
دیاپک
کارخانه: ماشین سازی دیاپک
استان: قم