جستجو در بانک اطلاعات

بانک اطلاعات

یکتا رول نوین
کارخانه: یکتا رول نوین
استان: تهران
نام مدیر عامل: اوود محمدی
مقوا وحدت
کارخانه: مقوا وحدت
استان: تهران
شرکت کویر مقوا اردستانی
کارخانه: شرکت مقوا کارتن اردستانی
استان: اصفهان
شرکت پویا طاب میهن
کارخانه: شرکت پویا طاب میهن
استان: اصفهان
شرکت کوثر اصفهان
کارخانه: شرکت کوثر اصفهان
استان: اصفهان
شرکت ایران
کارخانه: شرکت ایران
استان: تهران
شرکت شهراد کارتن شیراز
کارخانه: شرکت شهراد کارتن شیراز
استان: شیراز
شرکت پویا مودت
کارخانه: شرکت پویا مودت
نام مدیر عامل: جناب آقای مهندس محمد یوسفیان
شرکت ابیه گل
کارخانه: شرکت ابیه گل
استان: تهران
صنایع بسته بندی خوزستان
کارخانه: صنایع بسته بندی خوزستان
استان: اهواز
کارتن سازی میهن
کارخانه: کارتن سازی میهن
استان: تهران