جستجو در بانک اطلاعات

مدرن ماشین
کارخانه: مدرن ماشین
استان: تهران
نام مدیر عامل: اقای مهندس کمال شبانیان
گروه بازرگانی مسیحا   Masiha Business Group
کارخانه: سراسر ایران
استان: تهران
نام مدیر عامل: محمد عبدالهی
تاپ ماشین
کارخانه: تاپ ماشین
استان: تهران
نام مدیر عامل: شقاقی
گروه صنعتی تیوا
توافقی و بستگی به نوع سفارش تومان
کارخانه: تیوا
استان: تهران
نام مدیر عامل: حسن
سپیدار کارتن
کارخانه: شهرک صنعتی خوارزمی
استان: تهران
نام مدیر عامل: حسین زواره
غزل ترسیم
کارخانه: غزل پرینت
استان: تهران
نام مدیر عامل: مهدی عبدلی
خدمات پس از چاپ غرب پوشش
کارخانه: خدمات پس از چاپ غرب پوشش
استان: تهران
نام مدیر عامل: فرهاد یوسفی
کارتن سازی پارس ایران
کارخانه: کارتن پارس ایران
پوشش گستر کاغذین
کارخانه: پوشش گستر کاغذین
استان: تهران