جستجو در بانک اطلاعات

مقوا سازی
بانک اطلاعات

شانه تخم مرغی مقدم
کارخانه: شانه تخم مرغی مقدم
استان: کرج
نام مدیر عامل: آقای علی مقدم
کاوش ماشین سپید سلولز
کارخانه: کاوش ماشین سپید سلولز
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای اسماعیل سلیمانی
مقوای بهداشتی راد صنعت طبرستان
کارخانه: مقوای بهداشتی راد صنعت طبرستان
استان: مازندران
نام مدیر عامل: آقای علی راد
مقوا نگین الماس
کارخانه: مقوا نگین الماس
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای مجید جهانی
کارگاه مقواسازی رفیع منزلت
کارخانه: کارگاه مقواسازی رفیع منزلت
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای محمد حسن رفیع توکل
نگین مقوای کوهپایه
کارخانه: نگین مقوای کوهپایه
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای اسماعیل سلیمانی
پیشرو کاغذ گستران ایوانکی
کارخانه: پیشرو کاغذ گستران ایوانکی
استان: سمنان
نام مدیر عامل: آقای حاجی زاده
جهان مقوای شرق
کارخانه: جهان مقوای شرق
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای معصومی
بازرگانی فرشته
کارخانه: بازرگانی فرشته
استان: تهران
نام مدیر عامل: عظیم محمودی
کاغذ و مقوای دوبلکس همایون
کارخانه: کاغذ و مقوای دوبلکس همایون
استان: البرز
نام مدیر عامل: آقای مهندس همایون مهذب فر