جستجو در بانک اطلاعات

مقوا سازی
بانک اطلاعات

بسته بندی کرمانشاه (غرب کارتن)
کارخانه: بسته بندی کرمانشاه (غرب کارتن)
استان: تهران
پرشیا ایساتیس
کارخانه: پرشیا ایساتیس یزد
استان: یزد
نام مدیر عامل: جناب آقایان محمدعلی جوکار و محمود کریمی
ktc
کارخانه: ktc
کاغذ و مقوا محمد عمران
کارخانه: کاغذ و مقوا محمد عمران
استان: تهران
پیلاپک
کارخانه: پیلاپک
استان: تهران
به پک کارتن
کارخانه: به پک کارتن
استان: تهران
آریا
کارخانه: آریا
استان: تهران
آریا پک
کارخانه: آریا پک
استان: قم
نام مدیر عامل: آقای امیر سروی
کارتن سازی اصفهان
کارخانه: کارتن سازی اصفهان
استان: اصفهان
یکتا رول نوین
کارخانه: یکتا رول نوین
استان: تهران
نام مدیر عامل: اوود محمدی
مقوا وحدت
کارخانه: مقوا وحدت
استان: تهران