جستجو در بانک اطلاعات

ورق سازی
بانک اطلاعات

ابتکار اندیشان مهر
کارخانه: ورق و کارتن سازی
استان: البرز
نام مدیر عامل: پیام رهنمایان
شرکت شهراد کارتن شیراز
کارخانه: شرکت شهراد کارتن شیراز
استان: شیراز
صنایع بسته بندی خوزستان
کارخانه: صنایع بسته بندی خوزستان
استان: اهواز
کارتن سازی میهن
کارخانه: کارتن سازی میهن
استان: تهران
صنایع سلولزی رویش
کارخانه: صنایع سلولزی رویش
استان: سمنان
ورق کارتن کرج
کارخانه: ورق کارتن کرج
استان: کرج
اوین پک
کارخانه: اوین پک
استان: کرج
ارمغان نگین اریا
کارخانه: ارمغان نگین اریا
استان: قزوین
کوشا کارتن صبا
کارخانه: کوشا کارتن صبا
استان: تهران
کارتن سازی پارس ایران
کارخانه: کارتن پارس ایران
پوشش گستر کاغذین
کارخانه: پوشش گستر کاغذین
استان: تهران