جستجو در بانک اطلاعات

کاغذ سازی
بانک اطلاعات

گروه بازرگانی مسیحا   Masiha Business Group
کارخانه: سراسر ایران
استان: تهران
نام مدیر عامل: محمد عبدالهی
آمل چوکا
کارخانه: آمل چوکا
استان: مازندران
نام مدیر عامل: آقای کاظمی
کاغذ سازی ونداد
کارخانه: کاغذ سازی ونداد
استان: شیراز
نام مدیر عامل: آقای محسن طحان
مقوای یاران
کارخانه: مقوای یاران
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای نوید پرچمی
کاغذ کار کاسپین
کارخانه: کاغذ کار کاسپین
استان: قزوین
نام مدیر عامل: آقای محمود امین پور
کاغذ فیدار پاپیروس سپاهان
کارخانه: کاغذ فیدار پاپیروس سپاهان
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای علی رضوانی
دنا سلولز
کارخانه: دنا سلولز
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای وحید کرامتی
میثم کاغذ
کارخانه: میثم کاغذ
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای احمد صلصال
کاغذ سازی بنیامین
کارخانه: کاغذ سازی بنیامین
استان: آذربایجان غربی
نام مدیر عامل: آقای علی محمد نژاد
پیشگامان صنعت کاغذ تهران
کارخانه: پیشگامان صنعت کاغذ تهران
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای دکترسلیمانی
کاغذ شرق پاپیروس نیشابور
کارخانه: کاغذ شرق پاپیروس نیشابور
استان: خراسان رضوی
نام مدیر عامل: آقای موسوی
پارت پاپیروس
کارخانه: پارت پاپیروس
استان: خراسان رضوی
نام مدیر عامل: آقای امیر رضا مفیدی مشهدی