جستجو در بانک اطلاعات

شرکت کارتن شبنم مراغه
کارخانه: کارخانه کارتن شبنم مراغه
استان: آذربایجان شرقی
نام مدیر عامل: حمیدرنجبریان
شرکت کارتن شبنم مراغه
کارخانه: کارخانه کارتن شبنم مراغه
استان: آذربایجان شرقی
نام مدیر عامل: حمیدرنجبریان
ماشین سازی عدالت
کارخانه: ماشین سازی عدالت
استان: تبریز
جوات
کارخانه: جوات
استان: آذربایجان شرقی
نام مدیر عامل: آقای مهندس مدقالچی
شرکت مهندسی و ماشین سازی شیمی پژوهش صنعت
کارخانه: شرکت مهندسی و ماشین سازی شیمی پژوهش صنعت
استان: تبریز
صنایع تولیدی آذران بویین
کارخانه: صنایع تولیدی آذران بویین
استان: آذربایجان شرقی
نام مدیر عامل: آقای عبدالله قنبری
هستی بوبین کار
کارخانه: هستی بوبین کار
استان: آذربایجان شرقی
نام مدیر عامل: آقای تقی زاده