جستجو در بانک اطلاعات

ماشین سازی عدالت
کارخانه: ماشین سازی عدالت
استان: تبریز
جوات
کارخانه: جوات
استان: آذربایجان شرقی
نام مدیر عامل: آقای مهندس مدقالچی
شرکت مهندسی و ماشین سازی شیمی پژوهش صنعت
کارخانه: شرکت مهندسی و ماشین سازی شیمی پژوهش صنعت
استان: تبریز
صنایع تولیدی آذران بویین
کارخانه: صنایع تولیدی آذران بویین
استان: آذربایجان شرقی
نام مدیر عامل: آقای عبدالله قنبری
هستی بوبین کار
کارخانه: هستی بوبین کار
استان: آذربایجان شرقی
نام مدیر عامل: آقای تقی زاده
رهسام بوئین
کارخانه: رهسام بوئین
استان: آذربایجان شرقی
نام مدیر عامل: آقای رضا عباسی
کاغذ سازی سادات
کارخانه: کاغذ سازی سادات
استان: تبریز
نام مدیر عامل: آقای سید علی موسوی
شرکت رایان گستر ایرانیان
کارخانه: شرکت رایان گستر ایرانیان
استان: تبریز
نام مدیر عامل: ناصر عمیق
آرت فلکس
کارخانه: آرت فلکس
استان: تبریز
نام مدیر عامل: آقای محمدرضا پنجه باشی اقدم
نگارحک
کارخانه: نگارحک
استان: تبریز
نام مدیر عامل: آقای محمد اکبرزاده