جستجو در بانک اطلاعات

آریا پک
کارخانه: آریا پک
استان: قم
نام مدیر عامل: آقای امیر سروی
دیاپک
کارخانه: ماشین سازی دیاپک
استان: قم
صنایع اسوریک
کارخانه: مقوای بهداشتی آسوریک
استان: قم
ازن آب
کارخانه: ازن آب
استان: قم
نام مدیر عامل: خانم سرابی
مرکز چاپ و بسته بندی اسراء
کارخانه: مرکز چاپ و بسته بندی اسراء
استان: قم
نام مدیر عامل: آقای فرید اسماعیلیان
کارتن کار
کارخانه: کارتن کار
استان: قم
گروه صنایع تاراشیمی
کارخانه: گروه صنایع تاراشیمی
استان: قم
صنایع مرکب دیلون
کارخانه: صنایع مرکب دیلون
استان: قم
نام مدیر عامل: محمودرضا صادقی اصفهانی