جستجو در بانک اطلاعات

تجهیزات دوخت و تسمه
بانک اطلاعات

تسمه اعتماد
کارخانه: تسمه اعتماد
استان: یزد
نام مدیر عامل: آقای امیر حسین اعتمادی
صنایع بسته بندی بهبند یزد
کارخانه: صنایع بسته بندی بهبند یزد
استان: یزد
نام مدیر عامل: آقای مجتبی جراحی
ایپک صنعت آیدین
کارخانه: ایپک صنعت آیدین
استان: کرج
نام مدیر عامل: اکبر محمدزاده
گروه صنعتی سیگنال پک
کارخانه: گروه صنعتی سیگنال پک
استان: تهران
نام مدیر عامل: گروه صنعتی سیگنال پک
صنایع بسته بندی کیان گستر یزد
کارخانه: صنایع بسته بندی کیان گستر یزد
استان: یزد
نام مدیر عامل: هادی جلوداری
صنایع بسته بندی به پک
کارخانه: صنایع بسته بندی به پک
استان: یزد
نانو پلیمریزد
کارخانه: نانو پلیمریزد
استان: یزد
نام مدیر عامل: آقای قوام
صنایع بسته بندی پایتخت
کارخانه: صنایع بسته بندی پایتخت
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای داود الیاسیان
ویژن آریا گستر
کارخانه: ویژن آریا گستر
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای حامد ابراهیمی
ایران پک پلاست
کارخانه: ایران پک پلاست
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای سهیلی
تسمه میلاد
کارخانه: تسمه میلاد
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای بهلولی
پارسیان صنعت
کارخانه: پارسیان صنعت
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای خسروافشار