جستجو در بانک اطلاعات

لوله نبشی و مقوایی
بانک اطلاعات

پویاطاب میهن
کارخانه: پویاطاب میهن
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: ارسلان نوری
صنایع بسته بندی پارس کیمیا سلولز
کارخانه: صنایع بسته بندی پارس کیمیا سلولز
استان: یزد
نام مدیر عامل: آقای جعفر آیت الهی
صنایع تولیدی آذران بویین
کارخانه: صنایع تولیدی آذران بویین
استان: آذربایجان شرقی
نام مدیر عامل: آقای عبدالله قنبری
لوله مقوایی لوکا
کارخانه: لوله مقوایی لوکا
استان: خراسان رضوی
نام مدیر عامل: آقای عباس حیران
آذر بن نسوز
کارخانه: آذر بن نسوز
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای مشکوة
مهروا لوله
کارخانه: مهروا لوله
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای پوریا ربیعی
لوله مقوایی پارسا بوبین
کارخانه: لوله مقوایی پارسا بوبین
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای اکبری
هستی بوبین کار
کارخانه: هستی بوبین کار
استان: آذربایجان شرقی
نام مدیر عامل: آقای تقی زاده
گلبرگ
کارخانه: گلبرگ
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای احسان اکبری
رهسام بوئین
کارخانه: رهسام بوئین
استان: آذربایجان شرقی
نام مدیر عامل: آقای رضا عباسی
شرق کاویان
کارخانه: شرق کاویان
استان: خراسان رضوی
نام مدیر عامل: آقای محمد کهترپور
پارس دوک
کارخانه: پارس دوک
استان: یزد
نام مدیر عامل: آقای علی اشرف خراسانی