جستجو در بانک اطلاعات

تیغ و برش
بانک اطلاعات

تیغه اره توس
کارخانه: تیغه اره توس
استان: خراسان رضوی
نام مدیر عامل: آقای مهندس پورنیا
تیغه های برش ایران
کارخانه: تیغه های برش ایران
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای محسن فلاح پور
آذر تیغه تبریز
کارخانه: آذر تیغه تبریز
استان: آذربایجان شرقی
نام مدیر عامل: آقای کرم تقوی نیا
تیغ ساز درخشان
کارخانه: تیغ ساز درخشان
استان: سمنان
نام مدیر عامل: آقای کیومرث محمدیان
آسان برش
کارخانه: آسان برش
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای علی ظریف
نوین تیغ
کارخانه: نوین تیغ
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای بهمن غلامی
گروه صنعتی توانا
کارخانه: گروه صنعتی توانا
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای محمدفلاح پور
تیغه سازی تترا بلید
کارخانه: تیغه سازی تترا بلید
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای ابوالفضل قیدی
تیغ های فولادی ایران
کارخانه: تیغ های فولادی ایران
استان: قزوین
نام مدیر عامل: آقای مجید دستوری
ابزاربرشی ساحل
کارخانه: ابزاربرشی ساحل
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای محسن شیخ غفور