جستجو در بانک اطلاعات

کلیشه سازی
بانک اطلاعات

کلیشه البرز
کارخانه: کلیشه البرز
استان: البرز
نام مدیر عامل: خانم زهره حسینی
کلیشه کیمیا
کارخانه: کلیشه کیمیا
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای سیامک یدالهی
مهران گراف
کارخانه: مهران گراف
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای محسن بختیاری
کلیشه امیر
کارخانه: کلیشه امیر
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای ناصرشمع سحر
کلیشه سازی یگانه
کارخانه: کلیشه سازی یگانه
استان: تهران
نام مدیر عامل: علی صادقی
آسان نقش
کارخانه: آسان نقش
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای دهشپور
شرکت بسپار نگار
کارخانه: شرکت بسپار نگار
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای علی ربیعی
کلیشه تک نگار
کارخانه: کلیشه تک نگار
استان: آذربایجان شرقی
نام مدیر عامل: حسین امامعلیزاده
کلیشه سریع
کارخانه: کلیشه سریع
استان: تهران
نام مدیر عامل: محمدحاجی محمدعلی
کلیشه سازی طاها
کارخانه: کلیشه سازی طاها
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای ذبیح اله امینی
کلیشه سازی فکور
کارخانه: کلیشه سازی فکور
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای داوود فکور
کلیشه سازی پاپیروس
کارخانه: کلیشه سازی پاپیروس
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای علی صدری