جستجو در بانک اطلاعات

چسب و مواد شیمیایی
بانک اطلاعات

آب شیشه قزوین
کارخانه: آب شیشه قزوین
استان: قزوین
نام مدیر عامل: آقای رضا زارعی
جوات
کارخانه: جوات
استان: آذربایجان شرقی
نام مدیر عامل: آقای مهندس مدقالچی
پرهام شیمی
کارخانه: پرهام شیمی
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای محمودی
آریا شیمی
کارخانه: آریا شیمی
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای حسن عباس زاده
پارس خوشه پرداز
کارخانه: پارس خوشه پرداز
استان: فارس
نام مدیر عامل: آقای محمد رضا کشتکاران
ازن آب
کارخانه: ازن آب
استان: قم
نام مدیر عامل: خانم سرابی
زرفروکتوز زرنام
کارخانه: زرفرکتوز زرنام
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای مهندس فلاوری
آراکس شیمی
کارخانه: آراکس شیمی
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای رحیم هاشم زاده
روشا توسعه خاورمیانه
کارخانه: روشا توسعه خاورمیانه
استان: زنجان
نام مدیر عامل: خانم پریسا نجفی
آب شیشه زرین
کارخانه: آب شیشه زرین
استان: قزوین
نام مدیر عامل: خانم درویشی
کیان سپاهان
کارخانه: کیان سپاهان
استان: اصفهان
نام مدیر عامل: آقای معین حیدری
کشت و صنعت گناباد
کارخانه: کشت و صنعت گناباد
استان: خراسان رضوی
نام مدیر عامل: آقای سید علی پاکدامن