جستجو در بانک اطلاعات

بازرگاني خيام
استان: خراسان رضوي
نام مدیر عامل: بهزاد يزدي
صنایع سلولزی آرمان آساک
کارخانه: صنایع سلولزی آرمان آساک
استان: مشهد
نام مدیر عامل: آقای حسن کمالیان
لوله مقوایی لوکا
کارخانه: لوله مقوایی لوکا
استان: خراسان رضوی
نام مدیر عامل: آقای عباس حیران
شرق کاویان
کارخانه: شرق کاویان
استان: خراسان رضوی
نام مدیر عامل: آقای محمد کهترپور
کاغذ شرق پاپیروس نیشابور
کارخانه: کاغذ شرق پاپیروس نیشابور
استان: خراسان رضوی
نام مدیر عامل: آقای موسوی
پارت پاپیروس
کارخانه: پارت پاپیروس
استان: خراسان رضوی
نام مدیر عامل: آقای امیر رضا مفیدی مشهدی
پردیس کاغذپارسیان
کارخانه: پردیس کاغذپارسیان
استان: خراسان رضوی
نام مدیر عامل: آقای ابراهیم زاده
کشت و صنعت گناباد
کارخانه: کشت و صنعت گناباد
استان: خراسان رضوی
نام مدیر عامل: آقای سید علی پاکدامن
ضایعات سران
کارخانه: ضایعات سران
استان: خراسان رضوی
نام مدیر عامل: آقایان عفتی و خوش رو نژاد