صنایع بسته بندی پایتخت
کارخانه: صنایع بسته بندی پایتخت
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای داود الیاسیان
ویژن آریا گستر
کارخانه: ویژن آریا گستر
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای حامد ابراهیمی
ایران پک پلاست
کارخانه: ایران پک پلاست
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای سهیلی
تسمه میلاد
کارخانه: تسمه میلاد
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای بهلولی
پارسیان صنعت
کارخانه: پارسیان صنعت
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای خسروافشار
حدید پک
کارخانه: حدید پک
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای شهرام غلامی
پرشین تسمه
کارخانه: پرشین تسمه
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای موسوی
تامین ابزار
کارخانه: تامین ابزار
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای محمدرضااذکاری
رامند تسمه
کارخانه: رامند تسمه
استان: تهران
بهی
کارخانه: بهی
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای بهی
ایران کاربان
کارخانه: ایران کاربان
استان: تهران
گروه صنعتی بازرگانی دنا پک
کارخانه: گروه صنعتی بازرگانی دنا پک
استان: تهران
نام مدیر عامل: آقای مهدی حدادی