تاریخ ثبت نوع محصول عرض مقدار انبار تلفن تماس وضعیت
1397/02/29 کاغذ پشت طوسی 80*120 21 بند شهرک صنعتی دولت آباد - خیابان 44 - مجموعه چاپ هوشمند 031-45838383 موجود
1397/02/29 کاغذ پشت طوسی 80*120 14 بند شهرک صنعتی دولت آباد - خیابان 44 - مجموعه چاپ هوشمند 031-45838383 موجود
1397/02/29 کاغذ پشت طوسی 70*120 24 بند شهرک صنعتی دولت آباد - خیابان 44 - مجموعه چاپ هوشمند 031-45838383 موجود
1397/02/29 کاغذ پشت طوسی 70*90 14 بند شهرک صنعتی دولت آباد - خیابان 44 - مجموعه چاپ هوشمند 031-45838383 موجود
1397/02/29 کاغذ پشت طوسی 70*80 11 بند شهرک صنعتی دولت آباد - خیابان 44 - مجموعه چاپ هوشمند 031-45838383 موجود

کاربر گرامی: شما هم می توانید کاغذهای موجود در انبار خود را بطور رایگان با ثبت در قسمت ثبت کاغذهای آماده فروش، جهت فروش اعلام نمایید.