عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: چاپ ۳ رنگ در حال کار
مدل دستگاه:
تاریخ ثبت: 1396/09/22
وضعیت: موجود
سازنده: احمدی
نام فروشنده: نیک دوز
تلفن تماس: ۰۴۱-۳۲۸۹۲۰۳۷