عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: دایکات فکی
مدل دستگاه: 750-1040-1200-1500
تاریخ ثبت: 1394/03/31
وضعیت: موجود
سازنده: چین
نام فروشنده: امین زاده
تلفن تماس: 05137665867