عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: دستگاه دایکات فکی
مدل دستگاه: 100-140-120-80
تاریخ ثبت: 1394/03/23
وضعیت: موجود
سازنده:
نام فروشنده: ابوالحسینی
تلفن تماس: 09171508512