عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: چاپ غلتکی تک رنگ
مدل دستگاه:
تاریخ ثبت: 1394/03/17
وضعیت: موجود
سازنده: گروه شاهد
نام فروشنده: ابوالفضل دلخوش
تلفن تماس: 09124363292