عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: تسمه کش دروازه ای
مدل دستگاه:
تاریخ ثبت: 1394/03/12
وضعیت: موجود
سازنده: چین
نام فروشنده: شهریارپور
تلفن تماس: 02188613768