تاریخ ثبت مهلت خرید درخواست تلفن تماس
1397/08/24 1397/08/26

خرید 252 بند کاغذ 70 گرمی 100*70 اندونزی

021-88255942
1397/08/24 1397/08/27

خرید 127 بسته کاغذ آ4 سفید و رنگی

045-33510056 و 33514344-045
1397/08/24 1397/08/29

خرید 70 بسته 500 برگی کاغذ تحریر آ5

خرید 150 بسته 500 برگی مارک کپی مکس کاغذ آ4 گراماژ 80

058-32221910 و 32276001-058
1397/08/24 1397/08/27

خرید 127 بسته 500 برگی  کاغذ آ4

045-33510056
1397/08/24 1397/08/26

خرید 252 بند کاغذ 70 گرمی 100*70

021-88255942

در این بخش شما قادر هستید هرگونه درخواست و سفارشات مورد نیاز خود شامل کاغذ، ورق، کارتن، رنگ و مرکب چاپ، ماشین آلات، تسمه و آخال و ضایعات را ثبت کرده تا از طرف بخش مربوطه برای انجام درخواست، اقدامات لازم انجام گردد.