تاریخ ثبت مهلت خرید درخواست تلفن تماس
1398/11/06 1398/11/07

خرید 2000 بسته کاغذ آ4 گراماژ 80

021-22914250
1398/11/06 1398/11/16

خرید انواع کاغذ آ4 و آ5 جهت تامین نیاز شش ماهه بصورت بسته های 500 برگی

021-88576386-7
1398/11/05 1398/11/07

خرید 840 بسته کاغذ آ4 و آ5 گراماژ 80

038-33330061
1398/11/03 1398/11/06

خرید 6000 عدد کارتن بزرگ 5 لایه 

021-42132025
1398/11/03 1398/11/06

خرید 6000 بسته 500 برگی کاغذ آ4 گراماژ 80

051-37651001

در این بخش شما قادر هستید هرگونه درخواست و سفارشات مورد نیاز خود شامل کاغذ، ورق، کارتن، رنگ و مرکب چاپ، ماشین آلات، تسمه و آخال و ضایعات را ثبت کرده تا از طرف بخش مربوطه برای انجام درخواست، اقدامات لازم انجام گردد.