تاریخ ثبت مهلت خرید درخواست تلفن تماس
1398/06/24 1398/06/25

خرید 150 بسته  500 برگی کاغذ آ4 

خرید 70 بسته 500 برگی کاغذ آ5 

066-32651890
1398/06/24 1398/06/26

خرید 400 بسته کاغذ آ4 

011-33363072
1398/06/24 1398/06/25

خرید 200 بسته 500 برگی کاغذ آ4 با گراماژ80 

071-37399041
1398/06/24 1398/06/25

خرید 1000 بسته 500 برگی کاغذ آ4 گراماژ 80 

021-22374704
1398/06/23 1398/06/26

خرید 50 کیلوگرم کاغذ تحریر گراماژ 80

021-55003160

در این بخش شما قادر هستید هرگونه درخواست و سفارشات مورد نیاز خود شامل کاغذ، ورق، کارتن، رنگ و مرکب چاپ، ماشین آلات، تسمه و آخال و ضایعات را ثبت کرده تا از طرف بخش مربوطه برای انجام درخواست، اقدامات لازم انجام گردد.