تاریخ ثبت مهلت خرید درخواست تلفن تماس
1398/04/30 1398/05/01

خرید 1000 بسته کاغذ آ4 

021-55669300
1398/04/30 1398/05/01

خرید 1000 عدد کارتن 

021-82282870 و 82282842-021
1398/04/30 1398/04/31

خرید 1000 بسته 500 برگی  کاغذ آ4 گراماژ 80

021-88472185 و 88472135-021
1398/04/29 1398/05/01

خرید 50 بسته 500 برگی کاغذ تحریر آ4 گراماژ 80

061-53267151
1398/04/29 1398/04/31

خرید 4 بند کاغذ 100*70 گراماژ 140 

021-66702001 و 66726000-021

در این بخش شما قادر هستید هرگونه درخواست و سفارشات مورد نیاز خود شامل کاغذ، ورق، کارتن، رنگ و مرکب چاپ، ماشین آلات، تسمه و آخال و ضایعات را ثبت کرده تا از طرف بخش مربوطه برای انجام درخواست، اقدامات لازم انجام گردد.