تاریخ ثبت مهلت خرید درخواست تلفن تماس
1398/08/22 1398/08/27

خرید 700 بند 500 برگی  کاغذ 60*90 گراماژ 80 

021-23730 و 23733122-021
1398/08/21 1398/08/23

خرید 15 بسته کاغذ آ4 گراماژ 80

021-36142800
1398/08/21 1398/08/23

خرید 100 بسته 500 برگی کاغذ آ4 گراماژ 80

074-32266360
1398/08/21 1398/08/25

خرید 200 بسته 500 برگی کاغذ آ4 گراماژ 80 

021-66620969
1398/08/21 1398/08/22

خرید 300 بسته 500 برگی  کاغذ آ4 گراماژ 80

025-37118254

در این بخش شما قادر هستید هرگونه درخواست و سفارشات مورد نیاز خود شامل کاغذ، ورق، کارتن، رنگ و مرکب چاپ، ماشین آلات، تسمه و آخال و ضایعات را ثبت کرده تا از طرف بخش مربوطه برای انجام درخواست، اقدامات لازم انجام گردد.