تاریخ ثبت مهلت خرید درخواست تلفن تماس
1397/04/27 1397/04/31

خرید 10 بسته 500 برگی  کاغذ A4 گراماژ 80 word copy

021-76442020 و 76442899-021
1397/04/27 1397/04/28

خرید 500 بسته کاغذ تحریر 500 برگی کپی مکس

044-33458000 و 33450040-044
1397/04/27 1397/05/01

خرید 700 بسته کاغذ A4

087-33622947
1397/04/25 1397/04/30

خرید 7000 بسته کاغذ A4 مارک copy center

024-33772482
1397/04/25 1397/04/26

خرید 500 بسته کاغذ A4 , خرید 200 بسته کاغذ A5

026-33265112

در این بخش شما قادر هستید هرگونه درخواست و سفارشات مورد نیاز خود شامل کاغذ، ورق، کارتن، رنگ و مرکب چاپ، ماشین آلات، تسمه و آخال و ضایعات را ثبت کرده تا از طرف بخش مربوطه برای انجام درخواست، اقدامات لازم انجام گردد.