تاریخ ثبت مهلت خرید درخواست تلفن تماس
1398/02/29 1398/02/31

خرید 2000 بسته کاغذ آ4 

021-64492526 و 64492307-021
1398/02/29 1398/02/30

خرید یک کارتن کاغذ آ5 

034-43217035 و 43218306-034
1398/02/29 1398/03/07

خرید 3000 بسته کاغذ تحریر آ4 گراماژ 80

034-32221357 و 32266176-034
1398/02/29 1398/02/31

خرید 400 عدد کارتن و جعبه 

021-88111 و 88112154-021
1398/02/29 1398/02/30

خرید 1500 بسته کاغذ تحریر 

021-88201000 و 8562054-021

در این بخش شما قادر هستید هرگونه درخواست و سفارشات مورد نیاز خود شامل کاغذ، ورق، کارتن، رنگ و مرکب چاپ، ماشین آلات، تسمه و آخال و ضایعات را ثبت کرده تا از طرف بخش مربوطه برای انجام درخواست، اقدامات لازم انجام گردد.