تاریخ ثبت مهلت خرید درخواست تلفن تماس
1397/09/21 1397/09/22

خرید 100 بسته 500 برگی کاغذ آ4 مرغوب 

071-42222202
1397/09/21 1397/09/24

خرید 600 بسته 500 برگی کاغذ آ4 گراماژ 80 

087-33289200
1397/09/21 1397/09/25

خرید 1000 بسته کاغذ کپی مکس آ4 

031-33605217
1397/09/21 1397/09/24

خرید 200 بسته 500 برگی گراماژ80 کاغذ آ5 

خرید 400 بسته 500 برگی گراماژ 80 کاغذ آ4

058-32221910
1397/09/21 1397/09/25

خرید 800 بسته 500 برگی گراماژ 80 کاغذ آ4 

028-33320302

در این بخش شما قادر هستید هرگونه درخواست و سفارشات مورد نیاز خود شامل کاغذ، ورق، کارتن، رنگ و مرکب چاپ، ماشین آلات، تسمه و آخال و ضایعات را ثبت کرده تا از طرف بخش مربوطه برای انجام درخواست، اقدامات لازم انجام گردد.