تاریخ ثبت مهلت خرید درخواست تلفن تماس
1397/03/31 1397/04/03

خرید 500 بسته کاغذ A4 با گراماژ 80

021-88700070 و 81561114-021
1397/03/31 1397/04/02

خرید 1000 بسته کاغذ تحریر کپی مکس 500 برگی

021-43543199 و 43543183-021
1397/03/31 1397/04/04

خرید 300 بسته کاغذ A4 با گراماژ 80 پیپر وان

041-34761901 و 33350527-041
1397/03/31 1397/03/31

خرید 200 بسته کاغذA4 تحریر کپی مکس 500 برگی

071-43452288
1397/03/30 1397/04/09

خرید 1100 بند 250 برگی کاغذ تحریر 120 گرمی 60*90

021-88954655 و 86711975-021

در این بخش شما قادر هستید هرگونه درخواست و سفارشات مورد نیاز خود شامل کاغذ، ورق، کارتن، رنگ و مرکب چاپ، ماشین آلات، تسمه و آخال و ضایعات را ثبت کرده تا از طرف بخش مربوطه برای انجام درخواست، اقدامات لازم انجام گردد.