تاریخ ثبت مهلت خرید درخواست تلفن تماس
1396/05/04 1396/05/16

خرید 1500 بسته کاغذ A4 با گراماژ 80 کنون

021-88201000
1396/04/28 1396/04/29

خرید 300 بسته کاغذ A4 کپی مکس 80 گرم

074-33227112
1396/04/28 1396/04/28

خرید 500 بسته کاغذ A4 کپی مکس 80 گرم

021-33955204
1396/04/27 1300/01/26

خرید 240 بسته کاغذ A4 Paper One

021-88112755
1396/04/27 1396/04/27

خرید 500 بسته کاغذ A4

021-88112032

در این بخش شما قادر هستید هرگونه درخواست و سفارشات مورد نیاز خود شامل کاغذ، ورق، کارتن، رنگ و مرکب چاپ، ماشین آلات، تسمه و آخال و ضایعات را ثبت کرده تا از طرف بخش مربوطه برای انجام درخواست، اقدامات لازم انجام گردد.