تاریخ ثبت مهلت خرید درخواست تلفن تماس
1395/10/25 1395/10/26

تعداد 5000 بسته کاغذ 500برگی

02632700701
1395/10/25 1395/10/26

خرید 1000 بسته کاغذ 500 برگی A4

058-32222301
1395/10/25 1395/11/10

تامین 20000 بسته کاغذ تحریر 70 گرمی 90*60 کاجی هایپرایت موردنیاز 

021-88905943
1395/10/19 1395/10/21

خرید یک بسته کاغذ A4 

03136673227
1395/10/16 1395/10/21

خرید 2000 بسته کاغذ A4 و A5

021-88963694

در این بخش شما قادر هستید هرگونه درخواست و سفارشات مورد نیاز خود شامل کاغذ، ورق، کارتن، رنگ و مرکب چاپ، ماشین آلات، تسمه و آخال و ضایعات را ثبت کرده تا از طرف بخش مربوطه برای انجام درخواست، اقدامات لازم انجام گردد.