تاریخ ثبت مهلت خرید درخواست تلفن تماس
1395/12/26 1395/01/15

خرید 5000 بسته کاغذ A4 سان کپی

077-33336215
1395/12/24 1395/12/25

خرید 1000 بسته کاغذ A4 IT Paper

021-24589263
1395/12/24 1395/12/25

خرید 1500 بند کاغذ تحریر 100*70 اندونزی

خرید 1000 بند کاغذ تحریر 90*60 اندونزی

خرید 70 بند کاغذ گلاسه مات 100*70 اندونزی

خرید 70 بند کاغذ گلاسه مات 60*90اندونزی

 

021-55602050
1395/12/24 1395/12/24

خرید 1000 بسته کاغذ A4 سان کپی با گراماژ 80

021-60902586
1395/12/23 1395/12/25

خرید کاغذ گلاسه 100 گرمی 3 ورق براق به تعداد 2500 کیلوگرم

خرید کاغذ گلاسه 115 گرمی 4/5 ورقی براق 4000 کیلوگرم

خرید کاغذ گلاسه 135 گرمی 3 ورقی براق 4000 کیلوگرم

خرید کاغذ گلاسه 150 گرمی 3 ورقی براق 5000 کیلوگرم

خرید کاغذ گلاسه 150 گرمی 4/5 ورقی براق 4000 کیلوگرم

خرید کاغذ گلاسه 200 گرمی 4/5 ورقی براق 5000 کیلوگرم

خرید کاغذ گلاسه 200 گرمی 3 ورقی 6000 کیلوگرم

خرید کاغذ گلاسه 200 گرمی 4/5 ورقی 7000 کیلوگرم

خرید کاغذ گلاسه 90 گرمی 4/5 ورقی 4000 کیلوگرم

خرید کاغذ گلاسه 135 گرمی 4/5 ورقی براق 5000 کیلوگرم

خرید کاغذ تحریر 70 گرمی 4/5 ورقی اندونزی 400 بند

خرید کاغذ تحریر 70 گرمی 3 ورقی اندونزی 400 بند

خرید کاغذ تحریر 80 گرمی 4/5 ورقی اندونزی 300 بند

خرید کاغذ تحریر 80 گرمی 3 ورقی اندونزی 300 بند

051-37653310

در این بخش شما قادر هستید هرگونه درخواست و سفارشات مورد نیاز خود شامل کاغذ، ورق، کارتن، رنگ و مرکب چاپ، ماشین آلات، تسمه و آخال و ضایعات را ثبت کرده تا از طرف بخش مربوطه برای انجام درخواست، اقدامات لازم انجام گردد.