تاریخ ثبت مهلت خرید درخواست تلفن تماس
1395/09/14 1395/09/16

خرید 2220 بسته کاغذ A4 با گراماژ 80

071-32230006 و 071-32223632
1395/09/14 1395/09/21

خرید کاغذ تحریر

021-44983374
1395/09/09 1395/09/21

خرید کاغذ تحریر

021-44983374
1395/09/09 1395/09/14

خرید 108 بند کاغذ تحریر 90*60 با گرماژ 70

021-82182100
1395/09/06 1395/09/09

خرید 75 بند کاغذ تحریر سفید 70*100 با گراماژ 80 مارک پرتغالی

021-88880298 و 09355702336

در این بخش شما قادر هستید هرگونه درخواست و سفارشات مورد نیاز خود شامل کاغذ، ورق، کارتن، رنگ و مرکب چاپ، ماشین آلات، تسمه و آخال و ضایعات را ثبت کرده تا از طرف بخش مربوطه برای انجام درخواست، اقدامات لازم انجام گردد.