عبارت مورد نظر:
نام خانوادگی: مشهدی
نام شرکت: بانک توسعه صادرات ایران
تلفن تماس: 021-81920334
تاریخ ثبت: 1395/09/20
مهلت خرید: 1395/09/21
درخواست:

خرید 1000 بسته کاغذ A4 برند دبل A

نام خانوادگی: کرد
نام شرکت: شرکت چاپخانه دولتی ایران
تلفن تماس: 021-33349080
تاریخ ثبت: 1395/09/20
مهلت خرید: 1395/09/22
درخواست:

خرید 100.000 برگ کاغذ 90* 72 تحریر با گراماژ 70

نام خانوادگی: اداره تدارکات
نام شرکت: بانک شهر
تلفن تماس: 021-88381785
تاریخ ثبت: 1395/09/20
مهلت خرید: 1395/09/28
درخواست:

خرید 1154719 عدد کاغذ رول 25 متری هانسول کره

خرید 4237043 عدد کاغذ  رول 18 متری هانسول کره

خرید 5622369 عدد کاغذ رول 14 متری هانسول کره

خرید 3504600 عدد کاغذ رول 10 متری هانسول کره

نام خانوادگی: آقای علی آبادی
نام شرکت: پسته رفسنجان
تلفن تماس: 09336569981
تاریخ ثبت: 1395/09/20
مهلت خرید: 1395/09/22
درخواست:

خرید 1000 بسته جعبه مقوایی با چاپ 4 رنگ

در بسته های ربع کیلویی ، نیم کیلویی ، یک کیلویی

نام خانوادگی: مظفری
نام شرکت: امور مالیاتی استان فارس
تلفن تماس: 071-32230006 و 071-32223632
تاریخ ثبت: 1395/09/14
مهلت خرید: 1395/09/16
درخواست:

خرید 2220 بسته کاغذ A4 با گراماژ 80

نام خانوادگی:
نام شرکت: چاپ و نشر بانک ملی ایران
تلفن تماس: 021-44983374
تاریخ ثبت: 1395/09/14
مهلت خرید: 1395/09/21
درخواست:

خرید کاغذ تحریر

نام خانوادگی:
نام شرکت: چاپ و نشر بانک ملی ایران
تلفن تماس: 021-44983374
تاریخ ثبت: 1395/09/09
مهلت خرید: 1395/09/21
درخواست:

خرید کاغذ تحریر

نام خانوادگی: مینایی
نام شرکت: سازمان حسابرسی
تلفن تماس: 021-82182100
تاریخ ثبت: 1395/09/09
مهلت خرید: 1395/09/14
درخواست:

خرید 108 بند کاغذ تحریر 90*60 با گرماژ 70

نام خانوادگی: بهینه
نام شرکت: توانیر
تلفن تماس: 021-88880298 و 09355702336
تاریخ ثبت: 1395/09/06
مهلت خرید: 1395/09/09
درخواست:

خرید 75 بند کاغذ تحریر سفید 70*100 با گراماژ 80 مارک پرتغالی

نام خانوادگی: ناصر
نام شرکت: پسبوری
تلفن تماس: 021-66453494
تاریخ ثبت: 1395/09/04
مهلت خرید: 1395/09/09
درخواست:

خرید 1000/000 عدد برچسب لیبل

نام خانوادگی: باجلان
نام شرکت: جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور
تلفن تماس: 02123563
تاریخ ثبت: 1395/09/02
مهلت خرید: 1395/09/22
درخواست:

خرید 1000 بسته کاغذ A4

خرید 500 بسته کاغذ A5

نام خانوادگی: مینایی
نام شرکت: سازمان حسابرسی
تلفن تماس: 021-82182100
تاریخ ثبت: 1395/08/27
مهلت خرید: 1395/09/02
درخواست:

خرید 48 بند کاغذ تحریر90*60 گراماژ70

 

نام خانوادگی:
نام شرکت: سهامی بیمه ایران
تلفن تماس: 021-88954655
تاریخ ثبت: 1395/08/26
مهلت خرید: 1395/08/26
درخواست:

خرید 105 بند کاغذ و مقوای گلاسه 60*90 مات 115 گرمی

خرید 35 بند کاغذ 250 برگی و مقوای گلاسه 60*90 مات 250 گرمی

نام خانوادگی: اداره معاملات عمومی
نام شرکت: بانک ملت
تلفن تماس: تهران - خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت - ساختمان شماره 380 - طبقه ششم
تاریخ ثبت: 1395/08/24
مهلت خرید: 1395/08/26
درخواست:

خرید 80000 بسته کاغذ A4

نام خانوادگی: صحرایی
نام شرکت: بیمه ایران
تلفن تماس: 021-88954655
تاریخ ثبت: 1395/08/24
مهلت خرید: 1395/08/24
درخواست:

خرید 105 بند کاغذ تحریر500 برگی 100 گرمی 100*70

خرید 80 بند کاغذ دو رو گلاسه مات 500 برگی  115 گرمی 100*70

نام خانوادگی: رهسپار
نام شرکت: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
تلفن تماس: 021-55602050
تاریخ ثبت: 1395/08/24
مهلت خرید: 1395/09/02
درخواست:

خرید 1200 بند کاغذ تحریر 500 برگی 4/5 ورقی 70 گرمی 100*70

نام خانوادگی: امور اداری
نام شرکت: روزنامه قدس
تلفن تماس: 051-37653310
تاریخ ثبت: 1395/08/24
مهلت خرید: 1395/08/27
درخواست:

خرید 300 بند کاغذ 70 گرمی 3 ورقی خارجی

خرید 200 بند کاغذ 80 گرمی 3 ورقی خارجی

خرید 400 بند کاغذ 70 گرمی 4/5 ورقی خارجی

خرید 2000 کیلوگرم کاغذ گلاسه 90 گرمی 3 ورقی براق

خرید 2000 کیلوگرم کاغذ گلاسه 115 گرمی 3 ورقی براق

خرید 4000 کیلوگرم کاغذ گلاسه 135 گرمی 4/5 ورقی براق

خرید 1000 کیلوگرم کاغذ گلاسه 170 گرمی 3 ورقی براق

خرید 2000 کیلوگرم کاغذ گلاسه 170 گرمی 4/5 ورقی براق

خرید 4000 کیلوگرم کاغذ گلاسه 250 گرمی 3 ورقی براق

خرید 5000 کیلوگرم کاغذ گلاسه 250 گرمی 4/5 ورقی

خرید 6500 کیلوگرم مقوای پشت طوسی 230 گرمی 4/5 ورقی

خرید 2000 کیلوگرم مقوای پشت طوسی 300 گرمی 4/5 ورقی

خرید 20 تن رول تحریر 70 گرمی عرض 72

نام خانوادگی: مینایی
نام شرکت: سازمان حسابرسی
تلفن تماس: 021-82182100
تاریخ ثبت: 1395/08/22
مهلت خرید: 1395/08/27
درخواست:

خرید 93 بند کاغذ 90*60 تحریر با گراماژ 70

خرید 33 بند کاغذ 90*60 تحریر با گرماژ 70

نام خانوادگی: مینایی
نام شرکت: سازمان حسابرسی
تلفن تماس: 021-82182100
تاریخ ثبت: 1395/08/20
مهلت خرید: 1395/08/25
درخواست:

خرید 46 بند کاغذ 90*60 با گراماژ 70

نام خانوادگی: سعیدی
نام شرکت: تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی
تلفن تماس: 021-23731 و 23732321-021
تاریخ ثبت: 1395/08/20
مهلت خرید: 1395/08/21
درخواست:

خرید 300 بند 500 ورقی  کاغذ 80 گرم 70*100


بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی 
صفحه 1 از 18