عبارت مورد نظر:
نام خانوادگی: خاکدوست
نام شرکت: اداره کل پزشکی قانونی استان تهران
تلفن تماس: 021-55609071 و 77638477-021
تاریخ ثبت: 1397/05/24
مهلت خرید: 1397/05/27
درخواست:

خرید 200 عدد کارتن 40*60*25

نام خانوادگی: برزگر
نام شرکت: مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز
تلفن تماس: 071-36479011 و 32282001-071
تاریخ ثبت: 1397/05/24
مهلت خرید: 1397/05/27
درخواست:

خرید 500 بسته کاغذ A4 گراماژ 80 سفید سپاهان

نام خانوادگی: پهلوانی
نام شرکت: سهامی آب منطقه ای
تلفن تماس: 054-33429412 و 33429410-054
تاریخ ثبت: 1397/05/24
مهلت خرید: 1397/05/28
درخواست:

خرید 1200 کارتن کاغذ A4

نام خانوادگی: نوری
نام شرکت: مرکز آموزشی درمانی امیر المومنین
تلفن تماس: 086-34173601 و 34173626-086
تاریخ ثبت: 1397/05/24
مهلت خرید: 1397/05/24
درخواست:

خرید 300 بسته 500 برگی کاغذ تحریر 80 گرم A4

نام خانوادگی: حقیقی
نام شرکت: دامپزشکی
تلفن تماس: 38358864-083
تاریخ ثبت: 1397/05/23
مهلت خرید: 1397/05/25
درخواست:

خرید 200 بند کاغذ تحریر 80 گرمی A4

نام خانوادگی: محسنی
نام شرکت: پست بانک ایران
تلفن تماس: 88700070-021
تاریخ ثبت: 1397/05/23
مهلت خرید: 1397/05/28
درخواست:

خرید 500 بسته کاغذ A4 گراماژ 80

نام خانوادگی: پسبوری
نام شرکت: پست استان تهران
تلفن تماس: 66453494-021
تاریخ ثبت: 1397/05/23
مهلت خرید: 1397/05/25
درخواست:

خرید 2250 بسته کاغذ A4 گراماژ 80

نام خانوادگی: رضایی
نام شرکت: شرکت سهامی بیمه ایران
تلفن تماس: 021-86710000
تاریخ ثبت: 1397/05/22
مهلت خرید: 1397/05/25
درخواست:

خرید یک بسته کاغذ تحریر A5

نام خانوادگی: نوری
نام شرکت: مرکز آموزشی درمانی امیر المومنین
تلفن تماس: 086-34173601
تاریخ ثبت: 1397/05/22
مهلت خرید: 1397/05/23
درخواست:

خرید 300 بسته کاغذ تحریر 80 گرمی A4

نام خانوادگی: نوری
نام شرکت: مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین
تلفن تماس: 086-34173601
تاریخ ثبت: 1397/05/22
مهلت خرید: 1397/05/24
درخواست:

خرید 300 بسته 500 برگی کاغذ تحریر سفید 80 گرم A4

نام خانوادگی: اصحابی
نام شرکت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه
تلفن تماس: 083-38249912
تاریخ ثبت: 1397/05/22
مهلت خرید: 1397/05/24
درخواست:

خرید یک بسته کاغذ A4 , A5 گلاسه

نام خانوادگی: کرمی
نام شرکت: کمیته امداد امام خمینی استان فارس
تلفن تماس: 071-32334900 و 32332016-071
تاریخ ثبت: 1397/05/22
مهلت خرید: 1397/05/23
درخواست:

خرید 1000 عدد کارتن پلاست رنگ روشن 33*36*42

نام خانوادگی: محمدی
نام شرکت: اداره کل راهداری و حمل و نقل
تلفن تماس: 021-77909091
تاریخ ثبت: 1397/05/22
مهلت خرید: 1397/05/24
درخواست:

خرید 400 بسته کاغذ A4 گراماژ 80 مارک ایکس پرینت

نام خانوادگی: حسینی
نام شرکت: قوه قضاییه
تلفن تماس: 021-88972869 و 88975928-021
تاریخ ثبت: 1397/05/22
مهلت خرید: 1397/05/28
درخواست:

خرید 250 بند کاغذ تحریر 70 گرمی 100*70

نام خانوادگی: رضائی
نام شرکت: پست بانک ایران
تلفن تماس: 035-35246901
تاریخ ثبت: 1397/05/20
مهلت خرید: 1397/06/04
درخواست:

خرید 175 بسته کاغذ سفید A4 گرماژ 80

نام خانوادگی: کی قبادی
نام شرکت: بانک مسکن مدیریت شعب منطقه مرکز تهران
تلفن تماس: 021-88381743
تاریخ ثبت: 1397/05/20
مهلت خرید: 1397/05/21
درخواست:

خرید 500 بسته 500 برگی کاغذ تحریر 80 گرم A4

نام خانوادگی: ملایی
نام شرکت: مدیریت شعب بانک کشاورزی استان گلستان
تلفن تماس: 017-322302265 و 32254640-017
تاریخ ثبت: 1397/05/20
مهلت خرید: 1397/05/21
درخواست:

خرید 1500 بسته 500 برگی کاغذ تحریر A4 گراماژ 80 world copy

نام خانوادگی: محمدزاده
نام شرکت: اداره کل پست استان مازندران
تلفن تماس: 011-33242200
تاریخ ثبت: 1397/05/20
مهلت خرید: 1397/05/22
درخواست:

خرید 300 بسته کاغذ A4 گراماژ 80

نام خانوادگی: مردانه
نام شرکت: اداره کل دادگستری
تلفن تماس: 045-33723402
تاریخ ثبت: 1397/05/20
مهلت خرید: 1397/05/24
درخواست:

خرید 15000 تن کاغذ تحریر A4 گراماژ 80

نام خانوادگی: امور حقوقی و پیمانها
نام شرکت: پتروشیمی شهید تندگویان
تلفن تماس: 061-52172045
تاریخ ثبت: 1397/05/20
مهلت خرید: 1397/05/27
درخواست:

خرید انواع دوک مقوایی


بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی 
صفحه 1 از 50