عبارت مورد نظر:
نام خانوادگی: انصاری
نام شرکت: امور مالیاتی کشور
تلفن تماس: 077-33336215
تاریخ ثبت: 1395/12/26
مهلت خرید: 1395/01/15
درخواست:

خرید 5000 بسته کاغذ A4 سان کپی

نام خانوادگی: اسدی
نام شرکت: سازمان زندانها و اقدامات تامینی
تلفن تماس: 021-24589263
تاریخ ثبت: 1395/12/24
مهلت خرید: 1395/12/25
درخواست:

خرید 1000 بسته کاغذ A4 IT Paper

نام خانوادگی: رهسپار
نام شرکت: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
تلفن تماس: 021-55602050
تاریخ ثبت: 1395/12/24
مهلت خرید: 1395/12/25
درخواست:

خرید 1500 بند کاغذ تحریر 100*70 اندونزی

خرید 1000 بند کاغذ تحریر 90*60 اندونزی

خرید 70 بند کاغذ گلاسه مات 100*70 اندونزی

خرید 70 بند کاغذ گلاسه مات 60*90اندونزی

 

نام خانوادگی: ولیئی
نام شرکت: ثبت احوال کشور
تلفن تماس: 021-60902586
تاریخ ثبت: 1395/12/24
مهلت خرید: 1395/12/24
درخواست:

خرید 1000 بسته کاغذ A4 سان کپی با گراماژ 80

نام خانوادگی: واحد تدارکات
نام شرکت: روزنامه قدس
تلفن تماس: 051-37653310
تاریخ ثبت: 1395/12/23
مهلت خرید: 1395/12/25
درخواست:

خرید کاغذ گلاسه 100 گرمی 3 ورق براق به تعداد 2500 کیلوگرم

خرید کاغذ گلاسه 115 گرمی 4/5 ورقی براق 4000 کیلوگرم

خرید کاغذ گلاسه 135 گرمی 3 ورقی براق 4000 کیلوگرم

خرید کاغذ گلاسه 150 گرمی 3 ورقی براق 5000 کیلوگرم

خرید کاغذ گلاسه 150 گرمی 4/5 ورقی براق 4000 کیلوگرم

خرید کاغذ گلاسه 200 گرمی 4/5 ورقی براق 5000 کیلوگرم

خرید کاغذ گلاسه 200 گرمی 3 ورقی 6000 کیلوگرم

خرید کاغذ گلاسه 200 گرمی 4/5 ورقی 7000 کیلوگرم

خرید کاغذ گلاسه 90 گرمی 4/5 ورقی 4000 کیلوگرم

خرید کاغذ گلاسه 135 گرمی 4/5 ورقی براق 5000 کیلوگرم

خرید کاغذ تحریر 70 گرمی 4/5 ورقی اندونزی 400 بند

خرید کاغذ تحریر 70 گرمی 3 ورقی اندونزی 400 بند

خرید کاغذ تحریر 80 گرمی 4/5 ورقی اندونزی 300 بند

خرید کاغذ تحریر 80 گرمی 3 ورقی اندونزی 300 بند

نام خانوادگی: الیاسی
نام شرکت: اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان
تلفن تماس: 017-32627253
تاریخ ثبت: 1395/12/22
مهلت خرید: 1395/12/23
درخواست:

خرید 4400 بسته کاغذ A4 سان کپی 80 گرم

نام خانوادگی: مظفری
نام شرکت: امور مالیاتی استان فارس
تلفن تماس: 071-32230006 و 071-32223632
تاریخ ثبت: 1395/12/22
مهلت خرید: 1395/12/23
درخواست:

خرید 6000 بسته 500 عددی کاغذش A4 گرماژ 80

نام خانوادگی: دبیرخانه
نام شرکت: دادگستری کل استان تهران
تلفن تماس: 021-66974371
تاریخ ثبت: 1395/12/22
مهلت خرید: 1396/01/28
درخواست:

خرید 200 تن کاغذ A4 دادگستری کل استان تهران در سال 96

نام خانوادگی: حسن پور
نام شرکت: اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی
تلفن تماس: 041-35546164
تاریخ ثبت: 1395/12/18
مهلت خرید: 1395/12/18
درخواست:

خرید 35 کارتن کاغذ تحریر A4 Paper One

نام خانوادگی: علیخانی
نام شرکت: پزشکی قانونی اصفهان
تلفن تماس: 03136619501
تاریخ ثبت: 1395/12/18
مهلت خرید: 1395/12/19
درخواست:

خرید 600 بسته کاغذ 80 گرمی A4 مارک copy max

نام خانوادگی: مینایی
نام شرکت: سازمان حسابرسی
تلفن تماس: 021-82182100
تاریخ ثبت: 1395/12/18
مهلت خرید: 1395/12/21
درخواست:

خرید 148 بند کاغذ 90*60 با گراماژ 70 آپریل مشکی

نام خانوادگی: مرتازی
نام شرکت: وزارت راه و شهرسازی
تلفن تماس: 021-88878052
تاریخ ثبت: 1395/12/15
مهلت خرید: 1395/12/16
درخواست:

خرید 1000 بسته کاغذ A4 کپی مکس  با گراماژ 80

نام خانوادگی: الیاسی
نام شرکت: اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان
تلفن تماس: 017-32625770 و 32627253-017
تاریخ ثبت: 1395/12/15
مهلت خرید: 1395/12/16
درخواست:

خرید 5000 بسته 500 برگی کاغذ کپی مکس 80 گرمی

نام خانوادگی: صبوری
نام شرکت: شرکت نفت
تلفن تماس: 09138023808
تاریخ ثبت: 1395/12/14
مهلت خرید: 1395/12/18
درخواست:

خریدار 4 کیلوگرم کاغذ کاهی

ترجیحا تبریز

نام خانوادگی: باقری
نام شرکت: آب منطقه ای تهران
تلفن تماس: 021-8175 و 88952163-021
تاریخ ثبت: 1395/12/08
مهلت خرید: 1395/12/09
درخواست:

خرید 750 بسته کاغذ A4

نام خانوادگی: مینایی
نام شرکت: سازمان حسابرسی
تلفن تماس: 021-82182100
تاریخ ثبت: 1395/12/07
مهلت خرید: 1395/12/09
درخواست:

خرید 27 بند کاغذ تحریر 90*60 با گراماژ 70 آپریل مشکی

نام خانوادگی: خاتم نژاد
نام شرکت: اداره امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل
تلفن تماس: 045-33740748
تاریخ ثبت: 1395/12/03
مهلت خرید: 1395/12/03
درخواست:

خرید 50 کارتن کاغذ A4 ایرانی

نام خانوادگی: تیمور نیا
نام شرکت: سهامی بیمه ایران
تلفن تماس: 021-88954655
تاریخ ثبت: 1395/12/03
مهلت خرید: 1395/12/03
درخواست:

خرید 30 بند مقوای 230 گرمی 100*70 اندونزی

نام خانوادگی: بخش تدارکات
نام شرکت: چاپ و نشر بانک ملی ایران
تلفن تماس: 021-44983374
تاریخ ثبت: 1395/12/03
مهلت خرید: 1395/12/10
درخواست:

خرید انواع کاغذ تحریر و گلاسه

نام خانوادگی: اداره تدارکات
نام شرکت: شرکت کتیبه
تلفن تماس: 021-77001591-3
تاریخ ثبت: 1395/12/03
مهلت خرید: 1395/12/06
درخواست:

خرید 1000 بند مقوای کارتی 160 گرمی 100*70


بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی 
صفحه 1 از 21