عبارت مورد نظر:
نام خانوادگی: اداره تدارکات
نام شرکت: روزنامه همشهری
تلفن تماس: تهران - خیابان ولیعصر - نرسیده به چهارراه پارک وی - خیابان تورج - پلاک 14 - شرکت همشهری - طبقه سوم - واحد بازرگانی
تاریخ ثبت: 1395/11/02
مهلت خرید: 1395/11/06
درخواست:

خرید 5/420/000 برگ کاغذ گلاسه از گراماژ 90-300 در ابعادهای 90*60 و 100*70

خرید 2000/000 برگ کاغذ تحریر 80 گرم 90*60 

نام خانوادگی: جباری
نام شرکت: امورمالیاتی استان البرز
تلفن تماس: 02632700701
تاریخ ثبت: 1395/10/25
مهلت خرید: 1395/10/26
درخواست:

تعداد 5000 بسته کاغذ 500برگی

نام خانوادگی: عظیمی
نام شرکت: امورمالیاتی استان خراسان شمالی
تلفن تماس: 058-32222301
تاریخ ثبت: 1395/10/25
مهلت خرید: 1395/10/26
درخواست:

خرید 1000 بسته کاغذ 500 برگی A4

نام خانوادگی: مدیریت تدارکات
نام شرکت: سنجش آموزش کشور
تلفن تماس: 021-88905943
تاریخ ثبت: 1395/10/25
مهلت خرید: 1395/11/10
درخواست:

تامین 20000 بسته کاغذ تحریر 70 گرمی 90*60 کاجی هایپرایت موردنیاز 

نام خانوادگی: کوروش
نام شرکت: حیدری
تلفن تماس: 03136673227
تاریخ ثبت: 1395/10/19
مهلت خرید: 1395/10/21
درخواست:

خرید یک بسته کاغذ A4 

نام خانوادگی: ناظمی
نام شرکت: اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
تلفن تماس: 021-88963694
تاریخ ثبت: 1395/10/16
مهلت خرید: 1395/10/21
درخواست:

خرید 2000 بسته کاغذ A4 و A5

نام خانوادگی: حسینی
نام شرکت: آموزش و پرورش استان اصفهان
تلفن تماس: 03132218812
تاریخ ثبت: 1395/10/13
مهلت خرید: 1395/10/14
درخواست:

خرید 5600 بسته کاغذ کپی مکس A4 با گراماژ 80

نام خانوادگی:
نام شرکت: بانک شهر
تلفن تماس: 021-88381785-8
تاریخ ثبت: 1395/10/13
مهلت خرید: 1395/10/23
درخواست:

کاغذ رول 25 متری هانسول کره

کاغذ رول 18 متری هانسول کره

کاغذ رول 14 متری هانسول کره

کاغذ رول 10 متری هانسول کره

نام خانوادگی: مینایی
نام شرکت: سازمان حسابرسی
تلفن تماس: 021-82182100
تاریخ ثبت: 1395/10/11
مهلت خرید: 1395/10/13
درخواست:

خرید 70 بند کاغذ تحریر 90*60 با گراماژ 70

خرید 114 بند کاغذ تحریر 90*60 با گراماژ 70

خرید 33 بند کاغذ تحریر 90*60 با گراماژ 70

خرید 368 بند کاغذ تحریر 90*60 با گراماژ 70

نام خانوادگی: مشهدی
نام شرکت: بانک توسعه صادرات ایران
تلفن تماس: 021-81920334
تاریخ ثبت: 1395/10/02
مهلت خرید: 1395/10/04
درخواست:

خرید 1000 بسته کاغذ 80 گرمی A4 برند دبل A

نام خانوادگی: واحد معاملات و قراردادها
نام شرکت: دخانیات ایران
تلفن تماس: 02151261928
تاریخ ثبت: 1395/09/29
مهلت خرید: 1395/09/30
درخواست:

خرید مقوا و کاغذ سیگار

نام خانوادگی: اداره تدارکات
نام شرکت: صنایع شهدای رجاء شیمی
تلفن تماس: 021-63470172 و 63470175-021
تاریخ ثبت: 1395/09/29
مهلت خرید: 1395/10/08
درخواست:

خرید 1000000 عدد لیبل بطری  یک لیتری

خرید 500000 عدد لیبل بطری نیم لیتری

خرید 200000 عدد لیبل گالن

نام خانوادگی: پسبوری
نام شرکت: پست استان تهران
تلفن تماس: 021-66453494
تاریخ ثبت: 1395/09/21
مهلت خرید: 1395/09/22
درخواست:

خرید 500 بسته کاغذ A4 کپی مکس

نام خانوادگی: بهمنی زارعی
نام شرکت: امور مالیاتی استان هرمزگان
تلفن تماس: 07632243980
تاریخ ثبت: 1395/09/21
مهلت خرید: 1395/09/22
درخواست:

خرید 200 جعبه 5 بسته ای کاغذ A4 مارک paper one با گراماژ 80

نام خانوادگی: حیدری
نام شرکت: ثبت احوال استان فارس
تلفن تماس: 071-63222220
تاریخ ثبت: 1395/09/21
مهلت خرید: 1395/09/23
درخواست:

خرید 260000 برگ چاپ فرمهای اداری

نام خانوادگی: هوشیار
نام شرکت: انتقال خون استان فارس
تلفن تماس: 071-36283991
تاریخ ثبت: 1395/09/21
مهلت خرید: 1395/09/22
درخواست:

خرید 60000 برگ لیبل سریالی بارکدی 14 عدد رنگی

نام خانوادگی:
نام شرکت: دخانیات ایران
تلفن تماس: 021-51261928
تاریخ ثبت: 1395/09/21
مهلت خرید: 1395/10/20
درخواست:

خرید انواع کاغذ سیگار از هر سایز 5 بویین

خرید انواع مقوا از هر سایز 5 بویین

نام خانوادگی: مشهدی
نام شرکت: بانک توسعه صادرات ایران
تلفن تماس: 021-81920334
تاریخ ثبت: 1395/09/20
مهلت خرید: 1395/09/21
درخواست:

خرید 1000 بسته کاغذ A4 برند دبل A

نام خانوادگی: کرد
نام شرکت: شرکت چاپخانه دولتی ایران
تلفن تماس: 021-33349080
تاریخ ثبت: 1395/09/20
مهلت خرید: 1395/09/22
درخواست:

خرید 100.000 برگ کاغذ 90* 72 تحریر با گراماژ 70

نام خانوادگی: اداره تدارکات
نام شرکت: بانک شهر
تلفن تماس: 021-88381785
تاریخ ثبت: 1395/09/20
مهلت خرید: 1395/09/28
درخواست:

خرید 1154719 عدد کاغذ رول 25 متری هانسول کره

خرید 4237043 عدد کاغذ  رول 18 متری هانسول کره

خرید 5622369 عدد کاغذ رول 14 متری هانسول کره

خرید 3504600 عدد کاغذ رول 10 متری هانسول کره


بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی 
صفحه 1 از 19