عبارت مورد نظر:
نام خانوادگی: خاتم نژاد
نام شرکت: اداره امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل
تلفن تماس: 045-33740748
تاریخ ثبت: 1395/12/03
مهلت خرید: 1395/12/03
درخواست:

خرید 50 کارتن کاغذ A4 ایرانی

نام خانوادگی: تیمور نیا
نام شرکت: سهامی بیمه ایران
تلفن تماس: 021-88954655
تاریخ ثبت: 1395/12/03
مهلت خرید: 1395/12/03
درخواست:

خرید 30 بند مقوای 230 گرمی 100*70 اندونزی

نام خانوادگی: بخش تدارکات
نام شرکت: چاپ و نشر بانک ملی ایران
تلفن تماس: 021-44983374
تاریخ ثبت: 1395/12/03
مهلت خرید: 1395/12/10
درخواست:

خرید انواع کاغذ تحریر و گلاسه

نام خانوادگی: اداره تدارکات
نام شرکت: انتشارات علمی و فرهنگی
تلفن تماس: 021-77001591-3
تاریخ ثبت: 1395/12/03
مهلت خرید: 1395/12/06
درخواست:

خرید 1000 بند مقوای کارتی 160 گرمی 100*70

نام خانوادگی: پسبوری
نام شرکت: پست استان تهران
تلفن تماس: 021-66453494
تاریخ ثبت: 1395/12/02
مهلت خرید: 1395/12/02
درخواست:

خرید 500 بسته کاغذ A4 کپی مکس 80 گرم

نام خانوادگی: هوشیار
نام شرکت: انتقال خون استان فارس
تلفن تماس: 07136283991
تاریخ ثبت: 1395/12/02
مهلت خرید: 1395/12/05
درخواست:

خرید 100 بسته کاغذ A5 مارک کپی مکس

خرید 1000 بسته کاغذ A4 مارک کپی مکس

نام خانوادگی: دیلمصالحی
نام شرکت: اداره کل آموزش و پرورش
تلفن تماس: 026-32563216
تاریخ ثبت: 1395/12/02
مهلت خرید: 1395/12/02
درخواست:

خرید 700 باکس کاغذ A4 با گراماژ80

نام خانوادگی: واحد تدارکات
نام شرکت: چاپ و نشر بانک ملی ایران
تلفن تماس: 021-44983374
تاریخ ثبت: 1395/12/01
مهلت خرید: 1395/12/10
درخواست:

خرید انواع کاغذ تحریر و گلاسه

نام خانوادگی: نسیمی
نام شرکت: امور شعب بانک ملی استان قم
تلفن تماس: 025-36625128
تاریخ ثبت: 1395/12/01
مهلت خرید: 1395/12/02
درخواست:

کاغذ سفید A4 با گراماژ 80 برش لیزری و بسته بندی کارتنی کپی مکس آبی ایرانکد

نام خانوادگی: فدائی
نام شرکت: پست استان تهران
تلفن تماس: 021-66450911
تاریخ ثبت: 1395/12/01
مهلت خرید: 1395/12/02
درخواست:

خرید 1500 بسته کاغذ A4 با گراماژ 80

نام خانوادگی: مینایی
نام شرکت: سازمان حسابرسی
تلفن تماس: 021-82182100
تاریخ ثبت: 1395/11/28
مهلت خرید: 1395/12/03
درخواست:

خرید 121 بند کاغذ 90*60 با گراماژ 70 آپریل مشکی

نام خانوادگی: اسماعیلی
نام شرکت: دامپزشکی کشور
تلفن تماس: 021-88953400
تاریخ ثبت: 1395/11/27
مهلت خرید: 1395/11/27
درخواست:

خرید 5000 بسته کاغذ A4 با گراماژ 80

نام خانوادگی: دهقان
نام شرکت: صنعت معدن و تجارت استان فارس
تلفن تماس: 071-32283816
تاریخ ثبت: 1395/11/27
مهلت خرید: 1395/11/28
درخواست:

خرید 500 بسته کاغذ A4 کپی مکس وکیوم

نام خانوادگی: فیوجی
نام شرکت: اداره کل بیمه سلامت استان تهران
تلفن تماس: 021-88964015
تاریخ ثبت: 1395/11/27
مهلت خرید: 1395/11/30
درخواست:

خرید 450 بسته کاغذ A4 کپی 80 گرم اندونزی

نام خانوادگی: مینایی
نام شرکت: سازمان حسابرسی
تلفن تماس: 021-82182100
تاریخ ثبت: 1395/11/19
مهلت خرید: 1395/11/22
درخواست:

خرید 53 بند کاغذ 90*60 تحریر 70 گرم

نام خانوادگی: فتاحی زاده
نام شرکت: نهضت سواد آموزی استان تهران
تلفن تماس: 021-88969022
تاریخ ثبت: 1395/11/19
مهلت خرید: 1395/11/22
درخواست:

خرید 65000 کیلوگرم کاغذ تحریر ایرانی

نام خانوادگی: دهقان
نام شرکت: اداره کل پست استان یزد
تلفن تماس: 03538247676
تاریخ ثبت: 1395/11/19
مهلت خرید: 1395/11/20
درخواست:

خرید 250 بسته کاغذ A4 بصورت بسته بندی 80 گرم اندونزی

نام خانوادگی:
نام شرکت: چاپ و نشر بانک ملی ایران
تلفن تماس: 021-44983374
تاریخ ثبت: 1395/11/16
مهلت خرید: 1395/11/23
درخواست:

خرید انواع کاغذ تحریر و گلاسه

نام خانوادگی:
نام شرکت: سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
تلفن تماس: 021-22441794
تاریخ ثبت: 1395/11/16
مهلت خرید: 1395/11/20
درخواست:

خرید 5000 بند کاغذ تحریر دورو سفید 70 گرمی اندونزی به ابعاد 70*100

نام خانوادگی: تیمور نیا
نام شرکت: سهامی بیمه ایران
تلفن تماس: 021-88954655
تاریخ ثبت: 1395/11/12
مهلت خرید: 1395/11/12
درخواست:

خرید 2500 عدد کارتن بسته بندی 5لایه تک رنگ به ابعاد

طول : 48

عرض : 44

ارتفاع : 18

 


بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی 
صفحه 1 از 20