عبارت مورد نظر:
نام خانوادگی: اداره تدارکات
نام شرکت: انتشارات علمی و فرهنگی
تلفن تماس: 021-88880122
تاریخ ثبت: 1397/10/29
مهلت خرید: 1397/11/06
درخواست:

خرید 250 تن کاغذ تحریر 50 گرمی 

عرض 102/5 یا 112/5

نام خانوادگی: پناهی
نام شرکت: مدرسه علمیه
تلفن تماس: 09055634532
تاریخ ثبت: 1397/10/28
مهلت خرید: 1397/10/30
درخواست:

کاغذ اچهار

نام خانوادگی: شریف
نام شرکت: دادگستری
تلفن تماس: 013-33834701
تاریخ ثبت: 1397/10/27
مهلت خرید: 1397/11/03
درخواست:

خرید 2500 بسته 500 برگی کاغذ آ4 گراماژ 80 

نام خانوادگی: اداره تدارکات
نام شرکت: چاپ بانک ملت
تلفن تماس: تهران - ابتدای جاده مخصوص کرج - بیمه 3 (ایرج رستمی) نبش کوچه ششم - پلاک 1 - طبقه 2 - واحد تدارکات
تاریخ ثبت: 1397/10/25
مهلت خرید: 1397/11/01
درخواست:

خرید انواع کاغذ 

نام خانوادگی: اعجازی
نام شرکت: پست استان تهران
تلفن تماس: 09124433543
تاریخ ثبت: 1397/10/18
مهلت خرید: 1397/10/19
درخواست:

خرید 1000 کیلوگرم نوار تسمه بندی 12میلی متری 

نام خانوادگی: اداره تدارکات
نام شرکت: انتشارات علمی و فرهنگی
تلفن تماس: 021-88880122
تاریخ ثبت: 1397/10/15
مهلت خرید: 1397/10/19
درخواست:

خرید 250 تن کاغذ تحریر 50 گرمی بصورت رول با عرض 102/5 یا 112/5

نام خانوادگی: توکل
نام شرکت: سهامی آب منطقه ای تهران
تلفن تماس: 021-8175 و 81752210-021
تاریخ ثبت: 1397/10/04
مهلت خرید: 1397/10/06
درخواست:

خرید 1000 بسته کاغذ آ4 گراماژ 80 آفیس کلاسیک 

نام خانوادگی: فیروز پور
نام شرکت: مدیریت آموزش و پرورش عشایر سیار فارس
تلفن تماس: 021-32270131
تاریخ ثبت: 1397/10/04
مهلت خرید: 1397/10/08
درخواست:

خرید 50 بسته 500 برگی کاغذ تحریر آ4 گراماژ 80 

نام خانوادگی: آزادی
نام شرکت: اداره آموزش و پرورش منطقه خشت و کماج استان فارس
تلفن تماس: 071-42442749
تاریخ ثبت: 1397/10/03
مهلت خرید: 1397/10/02
درخواست:

خرید 50 بسته کاغذ  آ4 گراماژ 80 

نام خانوادگی: رضائی پور
نام شرکت: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
تلفن تماس: 021-88503973
تاریخ ثبت: 1397/10/02
مهلت خرید: 1397/10/12
درخواست:

خرید 600 بسته 500 برگی گراماژ 80 کاغذ آ4 

نام خانوادگی: قائمی
نام شرکت: سازمان تعزیرات حکومتی
تلفن تماس: 021-42564429 و 42564316-021
تاریخ ثبت: 1397/10/02
مهلت خرید: 1397/10/03
درخواست:

خرید 1000 بسته کاغذ آ4 کپی 

نام خانوادگی: سواد زاده
نام شرکت: بیمه مرکزی ایران
تلفن تماس: 021-24551000
تاریخ ثبت: 1397/10/02
مهلت خرید: 1397/10/05
درخواست:

خرید 1000 بسته کاغذ آ4 

نام خانوادگی: بلبلی
نام شرکت: دفتر مجری طرحهای ساختمانی بانک مرکزی
تلفن تماس: 021-22269143
تاریخ ثبت: 1397/10/02
مهلت خرید: 1397/10/15
درخواست:

خرید 100 بسته کاغذ آ4 گراماژ 80 

نام خانوادگی: جلالی
نام شرکت: بانک مسکن
تلفن تماس: 061-32219857
تاریخ ثبت: 1397/10/02
مهلت خرید: 1397/10/08
درخواست:

خرید 3000 بسته 500 برگی کاغذ آ4 گراماژ 80

نام خانوادگی: یوسفی
نام شرکت: اداره کل راه و شهرسازی اصفهان
تلفن تماس: 031-36694950
تاریخ ثبت: 1397/10/02
مهلت خرید: 1397/10/04
درخواست:

خرید 500  بسته 500 برگی گراماژ 80 کاغذ آ4 

خرید 200 بسته 500 برگی گراماژ 80 کاغذ آ5 

نام خانوادگی: بازرگانی
نام شرکت: مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان
تلفن تماس: 024-33420104 و 330113329-024
تاریخ ثبت: 1397/10/02
مهلت خرید: 1397/10/10
درخواست:

خرید 200 بسته کاغذ آ4

خرید 30 بسته کاغذ آ5

نام خانوادگی: علیمی
نام شرکت: مدیریت شعب بانک مسکن
تلفن تماس: 077-33558084
تاریخ ثبت: 1397/10/02
مهلت خرید: 1397/10/08
درخواست:

خرید 700 بسته 80 گرم کاغذ آ4 کپی مکس 

نام خانوادگی: محمدی
نام شرکت: پست استان تهران
تلفن تماس: 021-66453494
تاریخ ثبت: 1397/10/02
مهلت خرید: 1397/10/05
درخواست:

خرید 2000 بسته کاغذ آ4

نام خانوادگی: امیر آبادی
نام شرکت: سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران
تلفن تماس: 021-22026101
تاریخ ثبت: 1397/10/01
مهلت خرید: 1397/10/03
درخواست:

خرید 120 بسته کاغذ تحریر آ4 گراماژ 80 کپی مکس 

نام خانوادگی: عباسی
نام شرکت: مدیریت شعب بانک سپه منطقه البرز
تلفن تماس: 026-32219575
تاریخ ثبت: 1397/10/01
مهلت خرید: 1397/10/05
درخواست:

 خرید 1000 بسته 500 برگی گراماژ 80 کاغذ آ4 کپی مکس 


بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی 
صفحه 1 از 69