عبارت مورد نظر:
نام خانوادگی: قطب الدینی
نام شرکت: اداره کل بیمه سلامت
تلفن تماس: 034-32133326 و 32132928-034
تاریخ ثبت: 1396/03/07
مهلت خرید: 1395/03/09
درخواست:

خرید 100 بسته کاغذ A5 Sun Copy

نام خانوادگی: مینایی
نام شرکت: سازمان حسابرسی
تلفن تماس: 021-82182100
تاریخ ثبت: 1396/03/06
مهلت خرید: 1396/03/08
درخواست:

خرید 98 بند کاغذ تحریر 90*60 با گراماژ 70 آپریل مشکی

نام خانوادگی: اسکندری
نام شرکت: توانیر
تلفن تماس: 021-88880298
تاریخ ثبت: 1396/03/04
مهلت خرید: 1396/03/07
درخواست:

خرید 50000 برگ کاغذ A5

 

نام خانوادگی: شیری
نام شرکت: سازمان حسابرسی
تلفن تماس: 021-82182100
تاریخ ثبت: 1396/03/04
مهلت خرید: 1396/03/07
درخواست:

خرید 127 بند کاغذ تحریر 70 گرمی 90*60 آپریل مشکی

نام خانوادگی: خانلر مشهدی
نام شرکت: آب منطقه ای خراسان رضوی
تلفن تماس: 051-37617011
تاریخ ثبت: 1396/03/03
مهلت خرید: 1396/03/04
درخواست:

خرید 2500 بسته کاغذ A4 کپی

نام خانوادگی: مرتازی
نام شرکت: وزارت راه و شهرسازی
تلفن تماس: 021-88878052
تاریخ ثبت: 1396/03/03
مهلت خرید: 1396/03/04
درخواست:

خرید 1000 بسته کاغذ A4 مارک کپی مکس گراماژ 80 مرغوب

نام خانوادگی: اسکندری
نام شرکت: توانیر
تلفن تماس: 021-88880298
تاریخ ثبت: 1396/03/03
مهلت خرید: 1396/03/04
درخواست:

خرید 20000 برگ کاغذ آرمدار اندازه A4 رنگی

نام خانوادگی: ذاکری علون آبادی
نام شرکت: اداره ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
تلفن تماس: 031-36611074
تاریخ ثبت: 1396/02/28
مهلت خرید: 1396/02/28
درخواست:

خرید 300 کارتن کاغذ A4 paper one با گراماژ 80

نام خانوادگی:
نام شرکت: اداره کل پست استان یزد
تلفن تماس: 035-38247676
تاریخ ثبت: 1396/02/28
مهلت خرید: 1396/02/28
درخواست:

خرید 300 بسته کاغذ A4 گراماژ 80

نام خانوادگی: ذاکری
نام شرکت: اداره ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
تلفن تماس: 03136611074
تاریخ ثبت: 1396/02/25
مهلت خرید: 1396/02/28
درخواست:

خرید 100 کارتن کاغذ A4 با گراماژ 80 paper one

نام خانوادگی: حیدر
نام شرکت: پست استان تهران
تلفن تماس: 021-66453494
تاریخ ثبت: 1396/02/25
مهلت خرید: 1396/02/30
درخواست:

خرید 500 بسته کاغذ A4 اندونزی 80 گرم

نام خانوادگی: حسن زاده
نام شرکت: تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران
تلفن تماس: 021-64492526
تاریخ ثبت: 1396/02/23
مهلت خرید: 1396/02/23
درخواست:

خرید 2000 بسته کاغذ A4

نام خانوادگی: ذاکری
نام شرکت: اداره ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
تلفن تماس: 03136611074
تاریخ ثبت: 1396/02/23
مهلت خرید: 1396/02/25
درخواست:

خرید 300 کارتن کاغذ A4 با گراماژ 80 برند paper one

خرید 100 کارتن کاغذ A5 با گراماژ 80 برند paper one

نام خانوادگی: سعیدی
نام شرکت: تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی
تلفن تماس: 021-23731 و 22842033-021
تاریخ ثبت: 1396/02/21
مهلت خرید: 1396/02/21
درخواست:

خرید 300 بند کاغذ 80 گرمی 70*100 (500 ورقی )

نام خانوادگی: کرد
نام شرکت: چاپخانه دولتی ایران
تلفن تماس: 021-33349080
تاریخ ثبت: 1396/02/19
مهلت خرید: 1396/02/24
درخواست:

خرید 700/000 برگ کاغذ سفید 90*70 با گراماژ 70

نام خانوادگی: کرد
نام شرکت: چاپخانه دولتی ایران
تلفن تماس: 021-33349080
تاریخ ثبت: 1396/02/19
مهلت خرید: 1396/02/23
درخواست:

خرید 200.000 برگ مقوای سفید گلاسه 100*70 با گراماژ250

نام خانوادگی: آقا نقی متصدی
نام شرکت: بانک توسعه تعاون
تلفن تماس: 026-34446799
تاریخ ثبت: 1396/02/19
مهلت خرید: 1396/02/23
درخواست:

خرید 140 بسته 5 تایی کاغذ کپی مکس A4 با گراماژ 80 (اندونزی - کره ای هایپر)

نام خانوادگی: حسینی
نام شرکت: اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
تلفن تماس: 03132218812
تاریخ ثبت: 1396/02/17
مهلت خرید: 1396/02/19
درخواست:

خرید 670 کارتن کاغذ 80 گرمی A4 برند ایوان

نام خانوادگی: زارع
نام شرکت: بانک ملی استان یزد
تلفن تماس: 035-35251914 و 35221658-035
تاریخ ثبت: 1396/02/13
مهلت خرید: 1396/01/16
درخواست:

خرید 300 بسته 500 برگی کاغذ A5 تحریر 80 گرمی

نام خانوادگی: زارع
نام شرکت: بانک ملی استان یزد
تلفن تماس: 035-35251914 و 35221658-035
تاریخ ثبت: 1396/02/13
مهلت خرید: 1396/02/16
درخواست:

خرید 1000 بسته 500 برگی کاغذ A4 کپی مکس با گراماژ80


بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی 
صفحه 1 از 23