عبارت مورد نظر:
نام خانوادگی: بیگ محمدی
نام شرکت: شعب بانک کشاورزی استان زنجان
تلفن تماس: 024-33779900
تاریخ ثبت: 1397/03/01
مهلت خرید: 1397/03/01
درخواست:

خرید 590 بسته 500 برگی  کاغذ تحریر A4 کپی مکس

نام خانوادگی: عاطف
نام شرکت: اداره تامین اجتماعی شعبه پارس آباد مغان
تلفن تماس: 045-32723032
تاریخ ثبت: 1397/03/01
مهلت خرید: 1397/03/03
درخواست:

خرید 300 بسته کاغذ A4 کپی مکس

نام خانوادگی: حسینی
نام شرکت: مرکز آموزشی درمانی امام خمینی اردبیل
تلفن تماس: 045-33251608
تاریخ ثبت: 1397/03/01
مهلت خرید: 1397/03/03
درخواست:

خرید 500 بسته 500 برگی کاغذ A5 مارک paper one , double paper , copi max

خرید 1500 بسته 500 برگی  کاغذ A4 مارک paper one , double paper , copi max

نام خانوادگی: محسنی
نام شرکت: پست بانک ایران
تلفن تماس: 021-88700070
تاریخ ثبت: 1397/03/01
مهلت خرید: 1397/03/01
درخواست:

خرید 200 بسته کاغذ A4

نام خانوادگی: اداره تدارکات
نام شرکت: ایران خودرو خراسان
تلفن تماس: 051-33563050
تاریخ ثبت: 1397/03/01
مهلت خرید: 1397/03/06
درخواست:

خرید 5200 بسته کاغذ سفید سایز 297*210 میلیمتر 500 برگی 80

نام خانوادگی: اداره قراردادها
نام شرکت: ایسیکو
تلفن تماس: 021-48279295
تاریخ ثبت: 1397/02/30
مهلت خرید: 1397/03/02
درخواست:

خرید کاغذ تحریر با مارک paper one

نام خانوادگی: رضایی نیارکی
نام شرکت: سهامی بیمه ایران
تلفن تماس: 021-86711975 و 02188954655
تاریخ ثبت: 1397/02/29
مهلت خرید: 1397/03/01
درخواست:

خرید 50 بند مقوای کارتی 230 گرمی اندونزی 100 برگی 100*70

نام خانوادگی: فروتن
نام شرکت: بیمه سلامت استان خوزستان
تلفن تماس: 061-33379603
تاریخ ثبت: 1397/02/26
مهلت خرید: 1397/02/27
درخواست:

خرید 300 بسته کاغذ تحریر 500 برگی کپی مکس

نام خانوادگی: جوکار
نام شرکت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی فسا
تلفن تماس: 071-53314686
تاریخ ثبت: 1397/02/26
مهلت خرید: 1397/02/30
درخواست:

خرید 500 بسته کاغذ A4 کپی مکس

نام خانوادگی: مهری علی آباد
نام شرکت: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه
تلفن تماس: 041-37256901
تاریخ ثبت: 1397/02/25
مهلت خرید: 1397/02/30
درخواست:

خرید 120 بسته کاغذ گلاسه A4

نام خانوادگی: فروتن
نام شرکت: بیمه سلامت استان خوزستان
تلفن تماس: 061-33379603
تاریخ ثبت: 1397/02/25
مهلت خرید: 1397/02/27
درخواست:

خرید 300 بسته کاغذ تحریر کپی مکس 500 برگی

نام خانوادگی: محسنی
نام شرکت: پست بانک ایران
تلفن تماس: 021-88700070 و 81561114-021
تاریخ ثبت: 1397/02/24
مهلت خرید: 1397/02/25
درخواست:

خرید 560 بسته کاغذA4 گراماژ80

نام خانوادگی: رستمی
نام شرکت: اداره کل ثبت احوال
تلفن تماس: 076-33353677
تاریخ ثبت: 1397/02/23
مهلت خرید: 1397/02/26
درخواست:

خرید 50 کارتن کاغذ A4 تحریر ایرانی

نام خانوادگی: کرد
نام شرکت: چاپخانه دولتی ایران
تلفن تماس: 021-33349080
تاریخ ثبت: 1397/02/22
مهلت خرید: 1397/02/25
درخواست:

خرید 100/000 برگ مقوای سفید گلاسه 250 برگی 100*70

خرید 10/000 کیلوگرم کاغذ بویین سفید تحریر50 سانت 70 گرمی

نام خانوادگی: دهقان پور
نام شرکت: سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
تلفن تماس: 021-24589263 و 24589252-021
تاریخ ثبت: 1397/02/22
مهلت خرید: 1397/02/30
درخواست:

خرید 300 بسته 500 برگی  کاغذ A4 برند زیراکس مدل اکسل

نام خانوادگی: محبوب
نام شرکت: اداره کل پست استان گیلان
تلفن تماس: 013-33111667
تاریخ ثبت: 1397/02/19
مهلت خرید: 1397/02/20
درخواست:

خرید 500 بسته کاغذ A4 کپی لوکس درجه یک

نام خانوادگی: دهقان پور
نام شرکت: سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
تلفن تماس: 021-24589263 و 24589252-021
تاریخ ثبت: 1397/02/19
مهلت خرید: 1397/02/24
درخواست:

خرید 500 بسته کاغذ A4 برند زیراکس مدل اکسل 500 برگی

نام خانوادگی: سالاری
نام شرکت: سازمان فناوری اطلاعات ایران
تلفن تماس: 88112981-021 و 021-88110000
تاریخ ثبت: 1397/02/19
مهلت خرید: 1397/02/19
درخواست:

خرید 300 کارتن 5 بسته ای 500 برگی کاغذ A4

نام خانوادگی: آتشکار
نام شرکت: اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان فارس
تلفن تماس: 071-32281341
تاریخ ثبت: 1397/02/19
مهلت خرید: 1397/02/22
درخواست:

خرید 100 بسته کاغذ A5 با گراماژ 80 کپی مکس 500 برگی

خرید 30 بسته 500 برگی کاغذ A5 با گراماژ 80

نام خانوادگی: واحد بازرگانی
نام شرکت: ایران خودرو خراسان
تلفن تماس: 051-33563050
تاریخ ثبت: 1397/02/19
مهلت خرید: 1397/02/26
درخواست:

خرید 5200 بسته 500 برگی 80 گرمی کاغذ سفید سایز 297*210 میلیمتر


بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی 
صفحه 1 از 39