عبارت مورد نظر:
نام خانوادگی: بهبودی
نام شرکت: سهامی آب منطقه ای ایران
تلفن تماس: 028-33239655
تاریخ ثبت: 1396/09/02
مهلت خرید: 1396/09/08
درخواست:

خرید 300 بسته کاغذ A4 و A5 کپی مکس 80 گرمی

نام خانوادگی: ساداتی
نام شرکت: اداره کل بیمه سلامت استان مازندران
تلفن تماس: 011-33360244
تاریخ ثبت: 1396/09/02
مهلت خرید: 1396/09/08
درخواست:

خرید300 بسته 500 برگی کاغذ A4 با گراماژ 80 با نام تجاری paper one

نام خانوادگی: شهریاری
نام شرکت: سازمان صنعت و معدن و تجارت
تلفن تماس: 077-33559634
تاریخ ثبت: 1396/09/02
مهلت خرید: 1396/09/07
درخواست:

خرید 35 کارتن کاغذ A4

نام خانوادگی: جعفری
نام شرکت: مدیریت برنامه و بودجه استان بوشهر
تلفن تماس: 077-33553751
تاریخ ثبت: 1396/09/01
مهلت خرید: 1396/09/02
درخواست:

خرید 200 بسته کاغذ A4 کپی مکس 80 گرمی

نام خانوادگی: جواد زاده
نام شرکت: اداره کل کمیته امداد امام خمینی استان البرز
تلفن تماس: 026-32811475
تاریخ ثبت: 1396/09/01
مهلت خرید: 1396/09/30
درخواست:

خرید 200 بسته کاغذ A4 تحریر 80 گرم 500 برگی

خرید 40 بسته کاغذ تحریر صبا کپی 500 برگی

نام خانوادگی: رضایی
نام شرکت: شرکت سهامی بیمه ایران
تلفن تماس: 021-77883006
تاریخ ثبت: 1396/08/30
مهلت خرید: 1396/09/04
درخواست:

خرید 210 بند 250 برگی با گراماژ 100 به ابعاد 70*100

خرید 310 بند 250 گرمی کاغذ 115 گرمی دورو گلاسه مات 100*70

خرید 300 بند کاغذ تحریر 70 گرمی 90*60

خرید 150 بند کاغذ تحریر 70 گرمی 100*70

خرید 480 بند کاغذ کاربن لس

نام خانوادگی: رضایی
نام شرکت: بانک مسکن
تلفن تماس: 017-32525010
تاریخ ثبت: 1396/08/29
مهلت خرید: 1396/09/08
درخواست:

خرید کاغذ A4 تحریر 80 گرمی به تعداد یک بسته 500 برگی

نام خانوادگی: محسنی
نام شرکت: پست استان تهران
تلفن تماس: 021-66453494
تاریخ ثبت: 1396/08/29
مهلت خرید: 1396/09/29
درخواست:

خرید 400/000 عدد لیبل خام 55*50

نام خانوادگی: فیوجی
نام شرکت: سازمان بیمه سلامت
تلفن تماس: 09127061381 و 09354304789
تاریخ ثبت: 1396/08/25
مهلت خرید: 1396/08/29
درخواست:

خرید 350 بسته کاغذ کپی مکس

نام خانوادگی: عابدی
نام شرکت: امور شعب بانک مسکن استان همدان
تلفن تماس: 081-38350001 و 38269090-081
تاریخ ثبت: 1396/08/25
مهلت خرید: 1396/08/27
درخواست:

خرید 250 بسته 500 برگی کاغذ A4 با گراماژ 80 برند کپی مکس

نام خانوادگی: مینایی
نام شرکت: سازمان حسابرسی
تلفن تماس: 021-82182143
تاریخ ثبت: 1396/08/25
مهلت خرید: 1396/09/02
درخواست:

خرید 100 بند کاغذ 90*60 گراماژ 70 آپریل مشکی

نام خانوادگی: مهرنیا
نام شرکت: آموزش و پرورش استان فارس
تلفن تماس: 071-32335124
تاریخ ثبت: 1396/08/25
مهلت خرید: 1396/08/29
درخواست:

خرید 600 بسته کاغذ A4 کپی مکس گراماژ 80

نام خانوادگی: شهریاری
نام شرکت: صنعت معدن و تجارت استان بوشهر
تلفن تماس: 077-33559634
تاریخ ثبت: 1396/08/25
مهلت خرید: 1396/08/29
درخواست:

خرید 35 کارتن کاغذ A4

نام خانوادگی: فقیه لو
نام شرکت: بانک سپه
تلفن تماس: 021-84434001
تاریخ ثبت: 1396/08/25
مهلت خرید: 1396/09/01
درخواست:

خرید 3000 بسته 500 برگی کاغذ A4 سفید 80 گرمی

نام خانوادگی: تنها
نام شرکت: برق منطقه ای زنجان
تلفن تماس: 024-33145900
تاریخ ثبت: 1396/08/24
مهلت خرید: 1396/08/30
درخواست:

خرید 500 بسته 500 برگی کاغذ A4 با گراماژ 80 با نام کپی مکس

نام خانوادگی:
نام شرکت:
تلفن تماس: 021-77001591-2
تاریخ ثبت: 1396/08/21
مهلت خرید: 1396/08/25
درخواست:

خرید 300/000 برگ مقوای کارتی 160 گرمی 100*70

خرید 60/000 برگ کاغذ پشت چسبدار 50*70

نام خانوادگی: پیکانی
نام شرکت: سنجش آموزش کشور
تلفن تماس: 021-43591522
تاریخ ثبت: 1396/08/11
مهلت خرید: 1396/08/13
درخواست:

خرید 10/000 بسته کاغذ تحریر80 گرمی A4 مارک maxi brite

نام خانوادگی: مرتازی
نام شرکت: وزارت راه و شهرسازی
تلفن تماس: 021-88878052 و 88878051-021
تاریخ ثبت: 1396/08/11
مهلت خرید: 1396/08/14
درخواست:

خرید 200 کارتن کاغذ A4 مارک گلدیر گراماژ 80

نام خانوادگی: قاسمی
نام شرکت: انستیتو پاستور ایران
تلفن تماس: 021-64112141
تاریخ ثبت: 1396/08/11
مهلت خرید: 1396/08/20
درخواست:

خرید 60 بسته کاغذ A4 دبل A

نام خانوادگی: نعمتی
نام شرکت: سازمان بیمه سلامت
تلفن تماس: 021-22858720
تاریخ ثبت: 1396/08/03
مهلت خرید: 1396/08/06
درخواست:

خرید 500 بسته کاغذ A4 Paper One


بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی 
صفحه 1 از 27