عبارت مورد نظر:
نام خانوادگی: بازرگانی
نام شرکت: مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان
تلفن تماس: 024-33420104 و 330113329-024
تاریخ ثبت: 1397/07/25
مهلت خرید: 1397/07/29
درخواست:

خرید 222 بسته کاغذ A4 , A3 , A5

نام خانوادگی: حسنی
نام شرکت: نهاد ریاست جمهوری
تلفن تماس: 021-64458430 و 64458059-021
تاریخ ثبت: 1397/07/25
مهلت خرید: 1397/07/29
درخواست:

خرید 2000 بسته کاغذ A4 گراماژ 80

نام خانوادگی: برنوء
نام شرکت: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
تلفن تماس: 021-22013555 و 22163049-021
تاریخ ثبت: 1397/07/25
مهلت خرید: 1397/07/29
درخواست:

خرید 250 بسته کاغذ A4 گراماژ 80

نام خانوادگی: نبوی
نام شرکت: بانک کشاورزی
تلفن تماس: 84895493-021
تاریخ ثبت: 1397/07/24
مهلت خرید: 1397/07/26
درخواست:

خرید 40 عدد کارتن پلاست به ابعاد 30*40*70

نام خانوادگی: بالین پرست
نام شرکت: مدیریت شعب بانک کشاورزی
تلفن تماس: 076-33350100
تاریخ ثبت: 1397/07/24
مهلت خرید: 1397/07/27
درخواست:

خرید 500 بسته کاغذ a4

نام خانوادگی: همتی
نام شرکت: اداره کل پست
تلفن تماس: 026-32215957
تاریخ ثبت: 1397/07/24
مهلت خرید: 1397/07/26
درخواست:

خرید 1000 بسته کاغذ A4

نام خانوادگی: غفاری
نام شرکت: بانک سپه
تلفن تماس: 021-84434001
تاریخ ثبت: 1397/07/24
مهلت خرید: 1397/07/28
درخواست:

خرید 4000 بسته کاغذ A4 گراماژ 80

نام خانوادگی: نجفی
نام شرکت: مدیریت شعب بانک مسکن استان اردبیل
تلفن تماس: 045-33733289
تاریخ ثبت: 1397/07/24
مهلت خرید: 1397/07/26
درخواست:

خرید 750 بسته کاغذ a4 گراماژ 80

نام خانوادگی: سلیم
نام شرکت: بانک ملی
تلفن تماس: 051-37683004
تاریخ ثبت: 1397/07/24
مهلت خرید: 1397/07/26
درخواست:

خرید 1000 بسته 500 برگی کاغذ A4 گراماژ 80

نام خانوادگی: حسینی
نام شرکت: مرکز آموزشی درمانی امام خمینی اردبیل
تلفن تماس: 045-33251608
تاریخ ثبت: 1397/07/24
مهلت خرید: 1397/07/26
درخواست:

خرید 1500 بسته 500 برگی کاغذ A4 تحریر خرید 1500 بسته 500 برگی کاغذ A5 تحریر

نام خانوادگی: آذر برا
نام شرکت: قوه قضائیه
تلفن تماس: 021-42131220
تاریخ ثبت: 1397/07/24
مهلت خرید: 1397/07/26
درخواست:

خرید 1500 عدد کارتن پستی 5 لایه 

خرید 5000 بسته کاغذ A4 خرید 3000 بسته کاغذ A5

نام خانوادگی: نوروزی
نام شرکت: اداره کل منطقه ای آموزشی انتقال خون
تلفن تماس: 061-32262740 و 32264082-061
تاریخ ثبت: 1397/07/24
مهلت خرید: 1397/07/26
درخواست:

خرید 800 بسته کاغذ A4 گراماژ 80

نام خانوادگی: ختنبر
نام شرکت: اداره کل دادگستری استان البرز
تلفن تماس: 026-32534141
تاریخ ثبت: 1397/07/24
مهلت خرید: 1397/07/26
درخواست:

خرید 10000 بسته 500 برگی کاغذ A4 کپی مکس

نام خانوادگی: حیدری
نام شرکت: دانشگاه علوم پزشکی
تلفن تماس: 024-33420651 و 33131234-024
تاریخ ثبت: 1397/07/24
مهلت خرید: 1397/07/28
درخواست:

خرید 500 بسته کاغذ A4

نام خانوادگی: عامری
نام شرکت: آب منطقه ای
تلفن تماس: 034-32224482
تاریخ ثبت: 1397/07/22
مهلت خرید: 1397/07/25
درخواست:

خرید 2000 کارتن 5 بسته ای 500 برگی کاغذ A4 گراماژ 80

نام خانوادگی: شمسائی
نام شرکت: پست بانک منطقه 2 تهران
تلفن تماس: 021-88472185 و 88472135-021
تاریخ ثبت: 1397/07/22
مهلت خرید: 1397/07/22
درخواست:

خرید 400 بسته کاغذ A4

نام خانوادگی: الیاسی
نام شرکت: اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان
تلفن تماس: 017-32627253 و 32625770-017
تاریخ ثبت: 1397/07/22
مهلت خرید: 1397/07/26
درخواست:

خرید 2200 بسته کاغذ A4 سان کپی 80 گرمی

نام خانوادگی: نوروزیان
نام شرکت: اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی
تلفن تماس: 051-33400049
تاریخ ثبت: 1397/07/22
مهلت خرید: 1397/07/25
درخواست:

خرید 300 بسته کاغذ A4

نام خانوادگی: خواجه نصیری
نام شرکت: جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی
تلفن تماس: 041-33361416
تاریخ ثبت: 1397/07/21
مهلت خرید: 1397/07/21
درخواست:

خرید 500 بسته کاغذ A4 کپی مکس

نام خانوادگی: نوروزی
نام شرکت: سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران
تلفن تماس: 021-22013555 و 22216304-021
تاریخ ثبت: 1397/07/21
مهلت خرید: 1397/07/23
درخواست:

خرید 250 بسته کاغذ A4


بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی 
صفحه 1 از 60