تاریخ ثبت نوع محصول طول عرض ارتفاع تعداد تلفن تماس وضعیت
1397/08/15 کارتن 3لا 38 27 31 10000 02155194071 موجود
1397/08/15 جعبه کارتن 3لا 33 27 19 10000 02155194071 موجود
1397/08/15 جعبه کارتن 3لا 31 30 33 5000 02155194071 موجود
1397/06/07 کارتن صادراتی گوجه با چاپ 30/000 عدد 021-44503542 موجود
1397/02/22 کارتن بدون چاپ 72 41 28 3000 عدد 051-33430528 موجود

کاربر گرامی: شما هم می توانید ورق و کارتن های موجود در انبار خود (ته انباری) را بطور رایگان با ثبت در قسمت ثبت ورقهای آماده فروش، جهت فروش اعلام نمایید.