آرشیو
تاریخ عنوان
1397/03/07 مزایده 1198 - فروش 120 تن ضایعات کارتن پرس شده بصورت فله
1397/03/02 مزایده 1197 - فروش ضایعات حاصله از موارد چاپی
1397/02/27 مزایده 1196 - فروش 50640 کیلوگرم ضایعات کارتن و مقوا
1397/02/26 مزایده 1195 - فروش 60 تن ضایعات کارتن بصورت سالانه
1397/02/23 مزایده 1194 - فروش 120 تن ضایعات کاغذ باطله
1397/02/22 مزایده 1193 - فروش ضایعات 50 تن کاغذ و کارتن (بصورت درهم همراه با اقلام دیگر)
1397/02/20 مزایده 1192 - فروش 2500 تن ضایعات کارتن
1397/02/17 مزایده 1191 - فروش 30 تن ضایعات کاغذ باطله بصورت شش ماهه
1397/02/16 مزایده 1190 - فروش 35 تن ضایعات کاغذ و کارتن خمیری
1397/02/11 مزایده 1189 - فروش ضایعات حاصله از موارد چاپخانه ای بصورت سه ماهه
1397/02/10 مزایذه 1178 - فروش 60 تن ضایعات بویین کاغذی
1397/02/10 مزایده 1188 - فروش 24 تن ضایعات کارتن بصورت شش ماهه
1397/02/09 مزایده 1184 - فروش 52 تن ضایعات کارتن و جعبه پرسی و چاپخانه ای
1397/02/09 مزایده 1185 - فروش 300 ضایعات پوشال کاغذ و کاغذ باطله بصورت شش ماهه
1397/02/09 مزایده 1186 - فروش 60 تن ضایعات کارتن بصورت سالانه

آخرین بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی اولین 
صفحه 5 از 36