آرشیو
تاریخ عنوان
1397/09/26 مزایده 1277 - فروش 36 تن ضایعات کارتن سه ماهه
1397/09/20 مزایده 1275 - فروش انواع ضایعات کارتن و جعبه بصورت یکجا
1397/09/19 مزایده 1274 - فروش 42 تن ضایعات کارتن ومقوا
1397/09/19 مزایده 1273- فروش 90 تن ضایعات حاصله از موارد چاپخانه ای یصورت سه ماهه
1397/09/18 مزایده 1268 - فروش 12 تن ضایعات کارتن و مقوا بصورت شش ماهه
1397/09/18 مزایده 1269 - فروش 60 تن ضایعات کاغذ رشته شده رنگی و سفید پرس شده
1397/09/18 مزایده 1270 - فروش 45 تن ضایعات کارتن بصورت سه ماهه
1397/09/18 مزایده 1271 - فروش 45 تن ضایعات کارتن بصورت سه ماهه
1397/09/18 مزایده 1272 - فروش 15 تن ضایعات کارتن و مقوا
1397/09/06 مزایده 1267 - فروش 60 تن ضایعات بویین کاغذی
1397/09/05 مزایده 1266 - فروش 250 تن ضایعات کارتن و مقوا بمدت سه ماه
1397/08/23 مزایده 1265 - فروش 25 تن ضایعات کارتن و جعبه
1397/08/21 مزایده 1264 - فروش 200 تن ضایعات کارتن
1397/08/13 مزایده 1263 - فروش 10 تن ضایعات کارتن
1397/08/12 مزایده 1262 - فروش 24 تن ضایعات کارتن بصورت شش ماهه

آخرین بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی اولین 
صفحه 4 از 40