آرشیو
تاریخ عنوان
1397/04/09 مزایده 1213 - فروش 60 تن ضایعات بوبین کاغذی
1397/04/07 مزایده 1212 - فروش 100 تن اسناد و اوراق قابل امحاء
1397/04/05 مزایده 1209 - فروش 50 تن ضایعات کارتن بصورت 4 ماهه
1397/04/05 مزایده 1210 - فروش 150 تن ضایعات کارتن بصورت 6 ماهه
1397/04/05 مزایده 1211 - فروش 24 تن ضایعات کارتن
1397/04/03 مزایده 1208 - فروش 90 تن ضایعات کارتن و دوک مقوایی
1397/04/02 مزایده 1206 - فروش 5200 تن ضایعات و پوشال کاغذ و مقوا بصورت سالانه
1397/04/02 مزایده 1207 - فروش 23 تن ضایعات کارتن بصورت پرس شده
1397/03/29 مزایده 1204 - فروش 35 تن ضایعات کارتن
1397/03/29 مزایده 1205 - فروش ضایعات کاغذ باطله بصورت یکساله
1397/03/28 مزایده 1203 - فروش 60 تن ضایعات کارتن
1397/03/22 مزایده 1202 - فروش 84 تن ضایعات کارتن سالم و خمیری بصورت سه ماهه
1397/03/20 مزایده 1201 - فروش 32 تن ضایعات کارتن و کاغذ باطله بصورت سه ماهه
1397/03/13 مزایده 1199 - فروش بالای 10 تن ضایعات کارتن بصورت یکساله
1397/03/13 مزایده 1200 - فروش 200 تن کاغذ باطله و اسناد امحائی

آخرین بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی اولین 
صفحه 4 از 36