آرشیو
تاریخ عنوان
1394/11/24 مزایده 884 - فروش 20 تن ضایعات کارتن و دوک مقوایی
1394/11/19 مزایده 883 - فروش 70 تن ضایعات کاغذ باطله
1394/11/17 مزایده 882 - فروش 700 تن ضایعات کارتن سالم و خمیری (بصورت درهم )
1394/11/15 مزایده 879 - فروش 50 تن کاغذ باطله
1394/11/15 مزایده 880 - فروش ضایعات کارتن و لوله مقوایی
1394/11/15 مزایده 881 - فروش ضایعات کارتن
1394/11/14 مزایده 878 - فروش 500 تن کارتن خمیری پرس شده و کارتن سالم
1394/11/10 مزایده 877 - فروش انواع ضایعات کارتن بصورت 4 ماهه
1394/11/06 مزایده 876 - فروش 60 تن ضایعات کارتن و جعبه های مقوایی
1394/11/06 مزایده 875 - فروش 64 تن کاغذ باطله و زونکن مستعمل حدودا 64 تن
1394/11/04 مزایده 873 - فروش 179 تن ضایعات کارتن پرس شده و 200 تن ضایعات کارتن فله
1394/11/04 مزایده 874 - فروش ماهانه 170 تن ضایعات کارتن
1394/10/27 مزایده 872 - فروش 12 تن ضایعات کارتن
1394/10/21 مزایده 871 - فروش 300 تن انواع ضایعات کارتن بصورت سه ماهه
1394/10/19 مزایده 870 - فروش 21 تن ضایعات کارتن و مقوا

آخرین بعدی ... 36 37 38 39 40  ... قبلی اولین 
صفحه 38 از 48