آرشیو
تاریخ عنوان
1394/11/14 مزایده 878 - فروش 500 تن کارتن خمیری پرس شده و کارتن سالم
1394/11/10 مزایده 877 - فروش انواع ضایعات کارتن بصورت 4 ماهه
1394/11/06 مزایده 876 - فروش 60 تن ضایعات کارتن و جعبه های مقوایی
1394/11/06 مزایده 875 - فروش 64 تن کاغذ باطله و زونکن مستعمل حدودا 64 تن
1394/11/04 مزایده 873 - فروش 179 تن ضایعات کارتن پرس شده و 200 تن ضایعات کارتن فله
1394/11/04 مزایده 874 - فروش ماهانه 170 تن ضایعات کارتن
1394/10/27 مزایده 872 - فروش 12 تن ضایعات کارتن
1394/10/21 مزایده 871 - فروش 300 تن انواع ضایعات کارتن بصورت سه ماهه
1394/10/19 مزایده 870 - فروش 21 تن ضایعات کارتن و مقوا
1394/10/16 مزایده 868 - فروش 20 تن ضایعات بویین کاغذی 11 سانتی
1394/10/16 مزایده 869 - فروش ضایعات پوشال حاصله از تولید 4 ماهه
1394/10/14 مزایده 865 - فروش 66 تن ضایعات کارتن پرس شده و کاغذ سفید ضایعاتی
1394/10/14 مزایده 866 - فروش روزانه ضایعات کارتن در مدت 6 شش ماه
1394/10/14 مزایده 867 - فروش 21 تن ضایعات حاصله از موارد چاپی
1394/10/13 مزایده 864 - فروش 900 تن ضایعات پرس شده کارتن

آخرین بعدی ... 36 37 38 39 40  ... قبلی اولین 
صفحه 37 از 47