آرشیو
تاریخ عنوان
1395/01/22 مزایده 896 - فروش انواع ضایعات کارتن و مقوا
1395/01/22 مزایده 897 - فروش 50 تن ضایعات کاغذ خمیری و سررول کاهی و مقوا
1395/01/21 مزایده 894 - فروش 96 تن ضایعات پوشال سفید و رنگی بصورت سالانه
1395/01/19 مزایده 893 - فروش 350 تن اسناد امحایی
1395/01/18 مزایده 892 - فروش 300 تن ضایعات کارتن
1395/01/18 مزایده 891 - فروش 90 تن ضایعات کارتن بصورت شش ماهه
1394/12/11 مزایده 889 - فروش انواع ضایعات حاصله از موارد چاپی در شش ماهه اول سال 95
1394/12/11 مزایده 890 - فروش 16 تن ضایعات کارتن بصورت فله ای
1394/12/11 مزایده 887 - فروش 48/360 کیلوگرم ضایعات کارتن سالم و خمیری
1394/12/11 مزایده 888 - فروش 20 تن ضایعات کاغذ باطله
1394/12/03 مزایده 886 - فروش 350 تن اسناد امحایی
1394/11/25 مزایده 885 - فروش ضایعات کارتن در طول یکسال
1394/11/24 مزایده 884 - فروش 20 تن ضایعات کارتن و دوک مقوایی
1394/11/19 مزایده 883 - فروش 70 تن ضایعات کاغذ باطله
1394/11/17 مزایده 882 - فروش 700 تن ضایعات کارتن سالم و خمیری (بصورت درهم )

آخرین بعدی ... 36 37 38 39 40  ... قبلی اولین 
صفحه 37 از 48