آرشیو
تاریخ عنوان
1394/06/22 مزایده 813 - فروش 40 تن ضایعات کارتن و کاغذ باطله در طول سه ماه
1394/06/21 مزایده 808 - فروش انواع سررول و ته رول،روزنامه باطله،روزنامه سفید باطله،کاغذ خمیری و پوشال
1394/06/21 مزایده 809 - فروش انواع ضایعات شش ماهه دوم چاپخانه شامل باطله و فرم سفید سر رول و ته رول
1394/06/21 مزایده 810 - فروش 24 تن ضایعات کارتن شش ماهه دوم سال
1394/06/21 مزایده 811 - فروش 70 تن انواع ضایعات کارتن و شانه تخم مرغ
1394/06/18 مزایده 804 - فروش 90 تن ضایعات کارتن و کاغذ کرافت
1394/06/18 مزایده 805 - فروش پوشال های حاصل از چاپ خود در طول 4 ماه
1394/06/18 مزایده 806 - فروش ضایعات کارتن شش ماه دوم سال
1394/06/18 مزایده 807 - فروش 114/450 کیلوگرم کاغذهای ضایعاتی،اتیکت و قراضه
1394/06/10 مزایده 803 - فروش 26 تن انواع کارتن ضایعات بصورت فله
1394/06/09 مزایده 799 - فروش 42 تن اقلام ضایعاتی کارتن سالم و خمیری
1394/06/09 مزایده 800 - فروش 30 تن ضایعات کارتن و مقوا در طول 4 ماه
1394/06/09 مزایده 801 - فروش انواع ضایعات کارتن داروئی
1394/06/09 مزایده 802 - فروش 200 تن ضایعات کتاب،کاغذ باطله
1394/06/04 مزایده 798 - فروش 52 تن ضایعات کاغذ خمیری،روزنامه باطله،مقوا

آخرین بعدی ... 36 37 38 39 40  ... قبلی اولین 
صفحه 37 از 43