آرشیو
تاریخ عنوان
1395/01/29 مزایده 905 - فروش 10 تن ضایعات کاغذ و کارتن
1395/01/29 مزایده 906 - فروش 20 تن ضایعات کارتن در طول شش ماه
1395/01/29 مزایده 907 - فروش 380 تن ضایعات کارتن پرس شده و فله
1395/01/28 مزایده 903 - فروش 360 تن ضایعات کارتن خالی
1395/01/28 مزایده 904 - فروش انواع ضایعات کاغذ از قبیل روزنامه باطله ، سررول ، ته رول ، پوشال
1395/01/25 مزایده 902 - فروش 100 تن ضایعات کارتن در طول شش ماه
1395/01/24 مزایده 899 - فروش ضایعات کاغذ و مقوا در طول یکسال
1395/01/24 مزایده 900 - فروش 180 تن ضایعات پوشال چاپخانه در طول یکسال
1395/01/23 مزایده 898 - فروش 350 تن اسناد امحایی
1395/01/22 مزایده 895 - فروش انواع ضایعات کارتن بصورت قرارداد سالانه
1395/01/22 مزایده 896 - فروش انواع ضایعات کارتن و مقوا
1395/01/22 مزایده 897 - فروش 50 تن ضایعات کاغذ خمیری و سررول کاهی و مقوا
1395/01/21 مزایده 894 - فروش 96 تن ضایعات پوشال سفید و رنگی بصورت سالانه
1395/01/19 مزایده 893 - فروش 350 تن اسناد امحایی
1395/01/18 مزایده 892 - فروش 300 تن ضایعات کارتن

آخرین بعدی ... 36 37 38 39 40  ... قبلی اولین 
صفحه 36 از 48