آرشیو
تاریخ عنوان
1397/02/16 مزایده 1190 - فروش 35 تن ضایعات کاغذ و کارتن خمیری
1397/02/11 مزایده 1189 - فروش ضایعات حاصله از موارد چاپخانه ای بصورت سه ماهه
1397/02/10 مزایذه 1178 - فروش 60 تن ضایعات بویین کاغذی
1397/02/10 مزایده 1188 - فروش 24 تن ضایعات کارتن بصورت شش ماهه
1397/02/09 مزایده 1184 - فروش 52 تن ضایعات کارتن و جعبه پرسی و چاپخانه ای
1397/02/09 مزایده 1185 - فروش 300 ضایعات پوشال کاغذ و کاغذ باطله بصورت شش ماهه
1397/02/09 مزایده 1186 - فروش 60 تن ضایعات کارتن بصورت سالانه
1397/02/05 مزایده 1183 - فروش 23 تن ضایعات کارتن در طول یکسال
1397/02/03 مزایده 1182 - فروش ضایعات کارتن سالم و جعبه و مقوا
1397/02/02 مزایده 1181 - فروش 390 تن ضایعات کارتن
1397/02/01 مزایده 1178 - فروش 720 تن ضایعات کتاب
1397/02/01 مزایده 1179 - فروش ضایعات پوشال سفید و رنگی
1397/02/01 مزایده 1180 - فروش ضایعات کارتن پرس شده
1397/01/29 مزایده 1176 - فروش ماهانه 300 تن ضایعات کارتن پرس شده
1397/01/29 مزایده 1177 - فروش پوشال های ضایعاتی بصورت شش ماهه

آخرین بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی اولین 
صفحه 2 از 33