آرشیو
تاریخ عنوان
1397/01/29 مناقصه 481 - خرید 3/850/000 عدد کارتن و منقسم
1397/01/22 مناقصه 478 - شناسائی پیمانکار جهت تامین کارتن 5 لایه و لیبل پشت چسبدار
1397/01/22 مناقصه 479 - خرید انواع کارتن سه لایه و پنج لایه و کفی سلولزی
1397/01/21 مناقصه 477 - خرید انواع کارتن و کفی مورد نیاز جهت تامین سالانه
1397/01/16 مناقصه 476 - خرید انواع کارتن بصورت سه لایه و پنج لایه
1396/12/19 مناقصه 475 - خرید انواع کارتن جهت فراورده های لبنی
1396/11/25 مناقصه 474 - خرید 3/565/000 عدد انواع کارتن سه لایه و پنج لایه
1396/11/18 مناقصه 473 - خرید انواع کارتن های بسته بندی لمینتی و چاپی
1396/11/17 مناقصه 472 - خرید 400 تن زیر شانه مورد نیاز
1396/11/11 مناقصه 471 - خرید انواع کارتن مورد نیاز
1396/11/08 مناقصه 470 - خرید انواع کارتن مورد نیاز
1396/11/03 مناقصه 469 - خرید 20/000 عدد کارتن 5لایه
1396/10/14 مناقصه 466 - خرید 1000 عدد کارتن خالی
1396/10/14 مناقصه 467 - خرید 100000 عدد کارتن لمینت
1396/10/14 مناقصه 468 - خرید 400 تن زیر شانه پنبه مورد نیاز

آخرین بعدی ... 6 7 8 9 10  ... قبلی اولین 
صفحه 6 از 19