آرشیو
تاریخ عنوان
1397/09/07 مناقصه 537 - خرید 1000/000 عدد جعبه مقوایی طوسی رنگ
1397/08/28 مناقصه 536 - خرید 40/000 عدد کارتن سه لایه درب و بدنه
1397/08/24 مناقصه 535 - خرید انواع کارتن و شانه تخم مرغی
1397/08/21 مناقصه 534 - خرید 20/000 عدد کارتن سه لایه و پنج لایه و لوله مقوایی
1397/08/12 مناقصه 533 - خرید 17000 عدد کارتن سه لایه زیره و رویه
1397/08/03 مناقصه 532 - خرید اقلام کارتن مورد نیاز در طول سال
1397/07/29 مناقصه 531 - خرید انواع کارتن 5 لایه جهت تامین نیاز سالانه
1397/07/28 مناقصه 530 - خرید 25000 عدد انواع کارتن
1397/07/25 مناقصه 529 - خرید اقلام کارتن مورد نیاز بصورت سالانه
1397/07/18 مناقصه 528 - خرید انواع کارتن در ابعاد مختلف
1397/07/18 مناقصه 527 - خرید 13 تن زیر شانه پنبه
1397/07/17 مناقصه 526 - خرید انواع کارتن جهت تامین نیاز سالانه
1397/07/08 مناقصه 525 - خرید 1/561/890 عدد کارتن جهت بسته بندی نیاز سالانه
1397/07/03 مناقصه 524 - خرید 10/000 عدد کارتن بسته بندی
1397/07/03 مناقصه 523 - خرید انواع کارتن جهت بسته بندی مرکبات

آخرین بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی اولین 
صفحه 3 از 20