آرشیو
تاریخ عنوان
1395/05/21 مناقصه 379 - خرید 990/000 عدد کارتن جهت بسته بندی
1395/05/06 مناقصه 378 - خرید انواع کارتن و کفی سه لایه و پنج لایه
1395/04/28 مناقصه 377 - خرید 10/000 بند کاغذ تحریر و 100/000 کیلوگرم کاغذ کرافت
1395/04/27 مناقصه 376 - خرید 30 تن زیر شانه مورد نیاز
1395/04/22 مناقصه 375 - خرید انواع کارتن بسته بندی سه لایه
1395/04/02 مناقصه 374 - خرید 660/000 عدد کارتن لمینت و دایکات
1395/04/01 مناقصه 372 - خرید انواع کارتن پنیر و کارتن دایکات
1395/04/01 مناقصه 373 - خرید انواع کارتن بسته بندی سه لایه
1395/03/29 مناقصه 370 - خرید انواع جعبه مقوایی
1395/03/29 مناقصه 371 - خرید 9/600/000 عدد کارتن
1395/03/29 مناقصه 369 - خرید 200/000 عدد کارتن Waterproof
1395/03/24 مناقصه 368 - تامین انواع جعبه مقوایی و لمینتی جهت تامین نیاز سالانه
1395/03/11 مناقصه 367 - خرید انواع کارتن جهت بسته بندی محصولات غذایی
1395/03/10 مناقصه 366 - خرید 10000بند کاغذ تحریر و 100 تن کاغذ کرافت
1395/03/09 مناقصه 365 - خرید 50/000 عدد کارتن چاپ دار بسته بندی

آخرین بعدی ... 16 17 18 19 20  ... قبلی اولین 
صفحه 18 از 25