آرشیو
تاریخ عنوان
1395/01/18 مناقصه 345 - خرید 1/740/000 عدد منقسم کارتن
1394/12/02 مناقصه 344 - خرید 38500 تن مقوای اینرفریم
1394/11/20 مناقصه 343 - خرید 289/000 عدد جعبه مقوایی و 194/000 عدد کارتن
1394/11/19 مناقصه 342 - خرید 12/529/000 عدد انواع سینی شانه ای و کارتن لمینتی و جعبه و کاور
1394/11/13 مناقصه 341 - خرید انواع کارتن 3لایه و 5لایه جهت تامین نیاز سالانه
1394/11/10 مناقصه 340 - خرید انواع کارتن مورد نیاز جهت تامین نیازکارخانجات تابعه خود
1394/11/10 مناقصه 339 - خرید 600 تن رول مقوا
1394/11/04 مناقصه 338 - تولید و چاپ انواع کارتن
1394/11/03 مناقصه 337 - خرید 90000 عدد کارتن لمینت مورد نیاز خود
1394/10/30 مناقصه 336 - تامین لوله کر مورد نیاز شش ماهه
1394/10/22 مناقصه 335 - خرید 289000 جعبه مقوایی و 194000 عدد کارتن
1394/10/21 مناقصه 334 - شناسائی پیمانکار جهت پرس کارتن ضایعاتی به مقدار 900 تن
1394/10/20 مناقصه 332 - خرید 300/000 لایه میانی کارتنی دایکاتی شده
1394/10/20 مناقصه 333 - خرید 300 تن زیر شانه مورد نیاز خود
1394/10/16 مناقصه 331 - خرید 7000 عدد انواع کارتن ساده و لمینتی

آخرین بعدی ... 16 17 18 19 20  ... قبلی اولین 
صفحه 18 از 22