آرشیو
تاریخ عنوان
1394/09/10 مناقصه 324 - تهیه و چاپ 2 میلیون فقره کارت 12 برشه درمان
1394/09/04 مناقصه 321 - خرید رول کاغذ خارجی و مواد اولیه و مواد تولیدی ورق و کارتن و....
1394/09/03 مناقصه 320 - خرید 300 تن زیر شانه مورد نیاز
1394/09/02 مناقصه 319 - خرید 5000 عدد کارتن خالی
1394/09/01 مناقصه 318 - خرید 3/223/000 عدد کارتن مصرفی جهت تامین نیاز سالانه
1394/08/30 مناقصه 316 - شناسائی پیمانکار جهت چاپ و تولید انواع کارتن
1394/08/30 مناقصه 317 - چاپ و تولید انواع لیبل افست و فلکسو خود
1394/08/24 مناقصه 315 - خرید 60/000 عدد کارتن منجمد
1394/08/23 مناقصه 314 - خرید کارتن جهت بسته بندی انواع قطعات
1394/08/19 مناقصه 312 - خرید 750000 عدد کارتن جهت نیاز سالانه
1394/08/19 مناقصه 313 - خرید 700000 عدد کارتن سه گوش
1394/08/18 مناقصه 310 - خرید 20 نوع کارتن های مورد نیاز
1394/08/18 مناقصه 311 - خرید 1/912/000 عدد انواع کارتن مورد نیاز
1394/08/13 مناقصه 309 - خرید 2/360/000 عدد انواع کارتن و کفی جهت یک دوره شش ماهه
1394/08/12 مناقصه 307 - خرید 1/470/000 عدد کارتن جهت بسته بندی سالانه

آخرین بعدی ... 16 17 18 19 20  ... قبلی اولین 
صفحه 18 از 21