آرشیو
تاریخ عنوان
1395/02/25 مناقصه 358 - خرید 926/000 عدد کارتن جهت بسته بندی مواد غذایی
1395/02/25 مناقصه 359 - خرید انواع کارتن با ترکیب و ابعاد متفاوت
1395/02/20 مناقصه 357 - خرید 2/310/000 عدد انواع کارتن
1395/02/12 مناقصه 354 - خرید 1/650/000 عدد کارتن و 1/500/000 سینی سلولزی
1395/02/12 مناقصه 355 - خرید انواع کارتن مورد نیاز سالانه
1395/02/12 مناقصه 356 - خرید 10/000 عدد کارتن پنج لایه سنگین دو رو کرافت
1395/02/11 مناقصه 353 - خرید 45000 عدد کارتن چاپ دار
1395/02/09 مناقصه 352 - خرید انواع کارتن و کفی سلولزی
1395/02/07 مناقصه 351 - خرید 1/000/000 عدد کاغذ کرافت و 600/000 عدد غلاف مقوایی و 500/000 عدد پولک مقوایی
1395/01/29 مناقصه 350 - خرید 331/000 عدد کارتن و 595/000 عدد کفی
1395/01/28 مناقصه 348 - خرید انواع کارتن مورد نیاز خود بطور جداگانه
1395/01/28 مناقصه 349 - خرید 300 تن زیر شانه مورد نیاز
1395/01/24 مناقصه 346 - خرید انواع کفی سلولزی و کارتن لمینتی
1395/01/24 مناقصه 347 - خرید 4/500/000 عدد کفی سه لایه و 1/130/000 عدد کارتن لمینتی
1395/01/18 مناقصه 345 - خرید 1/740/000 عدد منقسم کارتن

آخرین بعدی ... 16 17 18 19 20  ... قبلی اولین 
صفحه 18 از 23