آرشیو
تاریخ عنوان
1398/09/13 مناقصه 626 - خرید 30/000 عدد کارتن مخصوص بسته بندی سفیجات
1398/09/12 مناقصه 623 - خرید 18000 تن کاغذ و اوراق باطله
1398/09/12 مناقصه 624 - خرید انواع ورق کارتن مورد نیاز جهت بسته بندی
1398/09/12 مناقصه 625 - شناسائی پیمانکار جهت تامین کارتن
1398/09/07 مناقصه 621 - خرید 300/000 عدد کارتن جهت بسته بندی محصولات خود
1398/09/07 مناقصه 622 - شناسایی پیمانکار جهت خرید کارتن و جعبه
1398/09/04 مناقصه 620 - خرید انواع کارتن پنیر و ماست ، کفی سلولزی
1398/08/28 مناقصه 619 - خرید 35036 عدد انواع کارتن و منقسم
1398/08/18 مناقصه 617 - خرید انواع کارتن سه لایه و پنج لایه و دایکاتی
1398/08/18 مناقصه 618 - خرید انواع کارتن و کفی سلولزی
1398/08/02 مناقصه 616 - خرید انواع کارتن و مقوا
1398/08/01 مناقصه 615 - خرید انواع کارتن قهوه ای جهت بسته بندی قطعات تولیدی
1398/07/30 مناقصه 614 - خرید 5791 عدد کارتن 5 لایه
1398/07/24 مناقصه 613 - خرید 4/000/000 عدد انواع کارتن مورد نیاز
1398/07/16 مناقصه 611 - خرید 400 تن زیر شانه

آخرین بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی اولین 
صفحه 1 از 24