آرشیو
تاریخ عنوان
1397/10/29 مناقصه 549 - خرید کارتن های مورد نیاز جهت بسته بندی محصولات
1397/10/25 مناقصه 548 - خرید انواع جعبه مقوایی
1397/10/18 مناقصه 547 - خرید انواع کارتن و دایکات
1397/10/15 مناقصه 546 - خرید 1/655/000 عدد انواع کارتن و جعبه مقوایی
1397/10/15 مناقصه 545 - خرید انواع کارتن جهت بسته بندی مواد لبنی
1397/10/06 مناقصه 544 - خرید انواع کارتن بسته بندی با چاپ دو رنگ
1397/09/21 مناقصه 543 - خرید 4/300/000 عدد انواع کارتن مورد نیاز
1397/09/20 مناقصه 542 - خرید 400 تن زیر شانه پنبه مورد نیاز خود
1397/09/18 مناقصه 541 - خرید 300/000 عدد انواع جعبه مقوایی
1397/09/10 مناقصه 540 - خرید انواع کارتن پنیر و سینی دایکاتی
1397/09/08 مناقصه 539 - خرید انواع کارتن سه لایه و پنج لایه و کفی
1397/09/07 مناقصه 538 - خرید 7/600/000 عدد انواع سینی و کارتن و جعبه
1397/09/07 مناقصه 537 - خرید 1000/000 عدد جعبه مقوایی طوسی رنگ
1397/08/28 مناقصه 536 - خرید 40/000 عدد کارتن سه لایه درب و بدنه
1397/08/24 مناقصه 535 - خرید انواع کارتن و شانه تخم مرغی

آخرین بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی اولین 
صفحه 1 از 19