آرشیو
تاریخ عنوان
1397/06/25 مناقصه 519 - خرید انواع دوک مقوایی
1397/06/25 مناقصه 520 - خرید انواع کارتن سه لایه مورد نیاز سالانه
1397/06/25 مناقصه 521 - خرید انواع کارتن مورد نیاز کارخانجات تابعه
1397/06/21 مناقصه 518 - خرید 400 تن زیر شانه مورد نیاز
1397/06/14 مناقصه 517 - خرید 50/000 عدد کارتن
1397/06/12 مناقصه 515 - خرید 10/000 عدد کارتن 5 لایه
1397/06/12 مناقصه 516 - خرید 30/000 عدد کارتن لمینتی
1397/06/11 مناقصه 514 - خرید 10/000 عدد انواع کارتن سه لایه و پنج لایه
1397/06/03 مناقصه 513 - خرید 670/000 عدد کارتن لمینتی 5 لایه روکش کره ای
1397/05/29 مناقصه 512 - خرید انواع کارتن سه لایه مورد نیاز
1397/05/21 مناقصه 511 - خرید 30/000 عدد انواع کارتن با چاپ رنگی لمینت
1397/05/17 مناقصه 510 - خرید 100/000 عدد کارتن لمینت یا منقسم
1397/05/08 مناقصه 509 - خرید انواع کارتن جهت بسته بندی و تامین نیاز سالانه
1397/05/07 مناقصه 508 - خرید انواع کارتن جهت بسته بندی نیاز سالانه
1397/04/31 مناقصه 507 - خرید 8/000/000 عدد انواع کارتن مورد نیاز

آخرین بعدی 1 2 3 4 5  ... قبلی اولین 
صفحه 1 از 17