قیمت روز
تاریخ بروزرسانی: 1398/06/23

 

نوع محصول

قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3900-4300

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

485000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 3200-3900 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 585000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 16000
تست لاینر(تولید داخل) 5000-6000 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 16000
فلوتینگ داخلی 4900-5400 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 22000
کاغذ کرافت تولیدداخل 6500-6900 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 21500
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 19200
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  2200-2600  A4 دبل آ 80 گرمی 62000
پوشال سفید کارتن  -------  A5 دبل آ 80 گرمی 45000