قیمت روز
تاریخ بروزرسانی: 1398/02/28

 

نوع محصول

قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3800-4200

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

500000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 3500-3800 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 650000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 26700
تست لاینر(تولید داخل) 4900-5800 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 26700
فلوتینگ داخلی 4700-5000 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 32200
کاغذ کرافت تولیدداخل 6500-6900 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 32200
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 31000
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  2200-2600  A4 دبل آ 80 گرمی 70000
پوشال سفید کارتن  -------  A5 دبل آ 80 گرمی 35000