قیمت روز
تاریخ بروزرسانی: 1397/08/23
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 4500-4700 تحریر 70 گرمی 70*100 256000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 4200-4400 تحریر 80 گرمی 70*100 296000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 300 گرم 131000
تست لاینر(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 250 گرم 131000
فلوتینگ داخلی ------- گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  141000
کرافت تولید داخل 120  6000-6300

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

151000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

------
ضایعات کارتن فله  2500-2700 کاغذ A4 گراماژ 80 42000
پوشال سفید  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 22000

به دلیل نوسانات مداوم نرخ کاغذ و مقوا ، قیمت های فوق مربوط به تاریخ درج شده میباشد.