قیمت روز
تاریخ بروزرسانی: 1398/04/30

 

نوع محصول

قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 4400-4800

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

490000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 4100-4500 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 610000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 18500
تست لاینر(تولید داخل) 5300-5900 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 18500
فلوتینگ داخلی 4900-5400 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 20300
کاغذ کرافت تولیدداخل 6500-6900 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 20300
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 21500
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  2200-2600  A4 دبل آ 80 گرمی 64000
پوشال سفید کارتن  -------  A5 دبل آ 80 گرمی 35000