قیمت روز
تاریخ بروزرسانی: 1398/01/05

 

نوع محصول

قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 2950-3150

تحریر 70 گرمی 70*100هربند

375000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 2800-2950 تحریر 80 گرمی 70*100هربند 415000
لاینر رنگی(تولید داخل) -------- مقوا پشت طوسی 300 گرم هر کیلوگرم 18800
تست لاینر(تولید داخل) 3700-3950 مقوا پشت طوسی 250 گرم هر کیلوگرم 18800
فلوتینگ داخلی 3600-3800 گلاسه 200 گرمی100*70هرکیلوگرم 24000
کاغذ کرافت تولیدداخل 5000-5300 گلاسه 300 گرمی 100*70هرکیلو گرم 20000
سفید لی اند من 125 گرم -------- مقوای ایندر برد270گرمی 22300
آخال قهوه ای پرس شده کارتن  1900-2300  A4 خارجی 80 گرمی 33000
پوشال سفید کارتن  -------  A4 ایرانی 80 گرمی 25000