قیمت روز
تاریخ بروزرسانی: 1397/06/19
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 3300-3500 تحریر 70 گرمی 70*100 171000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 3000-3200 تحریر 80 گرمی 70*100 181000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 89000
تست لاینر(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 250 گرم 89000
فلوتینگ داخلی ------- گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  97000
کرافت تولید داخل 120  4300-4500

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

107000
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

------
ضایعات کارتن فله  1400-2100 کاغذ A4 گراماژ 80 34000
پوشال سفید  2200-3200  کاغذ A5 گراماژ 80 22000

به دلیل نوسانات مداوم نرخ کاغذ و مقوا ، قیمت های فوق مربوط به تاریخ درج شده میباشد.