قیمت روز
تاریخ بروزرسانی: 1397/05/15
نوع محصول قیمت (تومان) نوع محصول  قیمت(تومان)
کاغذ ساده بازیافت (درجه1) 2000-2200 تحریر 70 گرمی 70*100 154000
کاغذ ساده بازیافت (درجه2) 1800-2000 تحریر 80 گرمی 70*100 179000
لاینر رنگی(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 350 گرم 77000
تست لاینر(تولید داخل) ------ مقوا پشت طوسی 250 گرم 77000
فلوتینگ داخلی ------- گلاسه 200 گرم  100*70 هر کیلو  8700
کرافت تولید داخل 120  3000-3500

گلاسه 300 گرم 

100*70 هر کیلو 

9050
سفید لی اند من 125 گرم -----

مقوا متالایز بهداشتی

هر کیلو 

------
آخال قهوه ای کارتن  800-1150 کاغذ A4 گراماژ 80 37000
پوشال سفید کارتن  ------  کاغذ A5 گراماژ 80 11000

به دلیل نوسانات مداوم نرخ کاغذ و مقوا ، قیمت های فوق مربوط به تاریخ درج شده میباشد.