دستگاه اسلایتر
دوشنبه 28 اردیبهشت ماه 1394

ماشین خط و برش زن (Slitter creaser) می تواند روی خط تولید ورق Currogator نصب شده و برای ایجاد برش ها و خط های طولی شیت های کارتن مورد استفاده قرار گیرد.
معمولاً هر شیت ورق کارتن دارای دو خط تا می باشد و فاصله این خطوط از هم و نیز از برش های کناره اندازه دربها و ارتفاع جعبه های کارتن را مشخص می کنند.
محل استقرار این ماشین قبل از ماشین برش زن عرضی Cut off می باشد. در شکل ذیل عملکرد این ماشین نمایش داده می شود:

همچنین به شکل ذیل که نمایشی از یک جعبه بازشده کارتن می باشد توجه فرمایید در آن انواع خط تا و برش هایی که توسط slitter، Cut off و چاک زن های فلکسو پرینتر انجام شده نشان داده خواهد شد.

کیفیت برش ها در شکیل بودن جعبه ها بسیار مؤثر می باشد. همچنین اگر این برش ها کیفیت لازم را نداشته باشند با ایجاد پرز و گرده های کاغذ دردسرهایی در ماشین flexo printer بهمراه خواهد داشت. زیرا این پرزها به کلیشه ها می چسند و رفته رفته کیفیت چاپ را پایین می آورند. برای برطرف شدن این ایرادات مکرراً دستگاه می بایستی متوقف گردد و کلیشه ها توسط برس های پلاستیکی و دستمال مرطوب پاک شود. این کار ضمن کاهش عمر مفید کلیشه های ژلاتینی باعث پایین آمدن کیفیت و راندمات کار واحد تبدیل نیز می گردد.
همچنین این پرزها و گرده های کاغذ برای مصرف کنندگان جعبه ها نیز زیاد خوشایند نیست زیرا باعث آلودگی محل کار آنها نیز می گردد و نیز در برخی موارد بسته به نوع استفاده این جعبه ها موارد بهداشتی را نیز برای آنها ایجاد می کند.
ماشین اسلایتر خارج از خط ورق نیز مورد استفاده قرار می گیرد که در کشور ما به دستگاه خط و برش معروف می باشد. در کارگاه ها و کارخانجات جعبه سازی در صورتی که ورق خام و بدون برش خریداری نمایید توسط این دستگاه به شیت های کوچک تبدیل شده و آماده برای ورود به دستگاه flexo می شوند.

 

تهیه و تنظیم:

امیر سرخیل


تعداد دفعات مشاهده 1697