مبانی موفقیت در تولید (بخش چهارم)
دوشنبه 28 اردیبهشت ماه 1394

بعد از تعویض قطعات فرسوده و معیوب ماشین آلات به نکات مهمی می بایستی توجه داشته باشیم.

1- علت از بین رفتن آن قطعه چه بوده است؟ در این رابطه می بایستی دقت نظر داشته باشیم آیا آن قطعه در شرایط مطلوبی کار می کرده یا خیر؟ یا اینکه عدم دقت در نگهداری آن باعث فرسودگی و از بین رفتن آن شده است؟ البته در این خصوص باید بدانیم قطعات فاقد کیفیت و غیراستاندارد در مدت زمان کوتاهتری فرسوده می شوند و از بین می روند. 
2- تهیه یدکی قطعه موردنظر چقدر زمان نیاز دارد؟ بعضی قطعات بصورت آماده در بازار موجود می باشند و به سرعت می توان آنها را تهیه نمود اما برخی از آنها به راحتی در دسترس نیستند و بعضاً می بایستی ساخته شوند که این کار زمان بر است. در واقع باید با برنامه ریزی درست تمام نگرانی ها از بابت به موقع رسیدن قطعات یدکی ماشین آلات را در نظر گرفت و برطرف نمود.
همه ما این شعار را شنیده ایم:«پیشگیری بهتر از درمان است». ما می توانیم با دقت نظر و مراقبت اصولی از ماشین آلات، همچنین تأمین قطعات یدکی از بسیاری از مشکلات تولید جلوگیری کنیم و یا اینکه این مشکلات را به حداقل برسانیم.
گاهی اوقات به موقع متوقف نکردن ماشین آلات و تداوم تولید با قطعه ای معیوب، ممکن است خسارات جبران ناپذیری را به ما تحمیل کند. حال اینکه اگر آن ماشین به موقع متوقف و تعمیر گردد ممکن است با حداقل هزینه و در زمان کوتاهتری مشکل برطرف گردد.
از موارد بسیار مهم دیگری که باید به آن اشاره شود این است که حتماً مشخصات فنی قطعات یدکی که در ماشین آلات تعویض می گردد بطور کامل در فایلی ذخیره گردد. این کار سبب می گردد تا در زمانی که ماشین آلات در حال کار هستند نیز تهیه قطعات یدکی آن برایمان میسر باشد. ضمن این که با داشتن لیست کاملی از قطعات یدکی ماشین آلات، براحتی می توان نسبت به تعویض به موقع قطعات اقدام نمود.
همچنین می توان از عملکرد ماشین آلات با بررسی موارد اشاره شده، نواقص ماشین آلات را ریشه یابی کرد. چون این اطلاعات می تواند در جهت یافتن علت اصلی این مشکلات مؤثر باشد.

alt

 

تهیه و تنظیم:

امیر سرخیل


تعداد دفعات مشاهده 793